Zkuste si Health Check

Řekne vaší společnosti, jak je na tom s informační bezpečností!

V několika krocích si jednoduše otestujete, jak jste na tom s bezpečností.

Vztahuje se na vás Zákon o kybernetické bezpečnosti?

Naplňujete požadavky normy ISO 27001?

Stáhněte si zdarma náš Health Check!

ZÁKON O INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI

Nový Zákon o kybernetické bezpečnosti (ZoKB) účinný od 1. 1. 2015 pro organizace a některé obchodní společnosti znamená nové požadavky. Jejich počet není dosud znám, protože podle dostupných informací je rozsah působnosti tohoto zákona v současnosti upřesňován.

Je však jasné, že zákon bude mít vliv nejen na vnitřní procesy organizací, ale i jejich vzájemné vztahy. Především díky zvýšeným požadavkům na kybernetickou bezpečnost partnerských společností. Dodejme ale, že v řadě společností se systém řízení informační bezpečnosti už stal standardní součástí řídicích procesů a vnitřního kontrolního systému.

Zákon si klade za úkol vytvořit právní rámec pro řešení bezpečnostních incidentů, které by ohrožovaly kritickou infrastruktury státu a jeho informačních systémů. Obecným důvodem pro přijetí kybernetického zákona byla potřeba zvýšit bezpečnost ICT ve státní správě.

Problém zákona je, že je formulován velice obecně. Jeho praktické dopady budou záviset na dvou prováděcích předpisech: obecné prováděcí vyhlášce NBÚ a společné vyhlášce NBÚ a Ministerstva vnitra, kterou se stanoví tzv. významné informační systémy, spravované orgány veřejné moci. To znamená, že stále ještě není úplně jasné, které společnosti pod tento zákon spadají.

Stáhněte si ZoKB Health Check zdarmaNess Technologies je osvědčeným dodavatelem IT služeb pro více než 1500 významných zákazníků na celém světě.
Naše mnohokrát oceněné business a technologické služby jim přinášejí významnou přidanou hodnotu, zvyšují jejich efektivnost i konkurenční výhodu.

Scroll to Top