Archiv pro štítek: Office 365

Power BI pro Office 365 je od loňského roku dostupný miliardě Office uživatelů. Od zveřejnění předběžného náhledu Power BI pro Office 365 byly průběžně přidávány nové funkce. S dnešní dostupností mohou uživatelé dělat přesnější rozhodnutí díky vyhledávání, analyzování a vizualizaci svých dat v Excelu a jejich sdílení přes Power BI pro Office 365.
Nová verze nabízí uživatelům zcela nové zkušenosti. Power Query v Excelu například umožňuje jednoduché vyhledávání a přístup k datům v rámci firmy či organizace nebo z veřejně dostupných zdrojů. Pokud navíc nahrajete sešity Excelu do Power BI, můžete získat z vašich dat informace ve formě interaktivních diagramů či grafů.
Zákazníci to samozřejmě vítají. Například mediální agentura MediaCom s více než 4600 zaměstnanci využívá Power BI k měření efektivity kampaní svých klientů v reálném čase. Dříve musela agentura používat komplikovaný BI software, kterému ani správci účtů nerozuměli. Nyní mohou s tímto známým nástrojem pracovat lépe všichni jejich zaměstnanci.

Power BI

Power BI


Dashboardy požadované firmou MediaCom, měřící efektivitu kampaní (horní řada) a Excel se službou Power BI pro Office 365 dodán s funkcí Power Views (spodní řada).

Pro mediální agenturu je snadné využívat aplikaci Excel k vyhledávání, slučování a vizualizaci dat z více různých datových sad – včetně tradiční Nielsen TV a digitálních rating údajů, comScore digitálních mediálních ratingů, Kantar pro přehled zákazníků, a data z Twitteru, YouTube, a dalších sociálních zdrojů. Výsledkem je integrace těchto datových zdrojů pomocí funkce Power Query pro Excel do jednoho hodnotícího Power View dashboardu, který rychle zachycuje mnoho aspektů multi-platformní mediální kampaně. Taková kontrola umožňuje agentuře určit efektivnost jednotlivých kampaní a srovnávat je se všemi předchozími.
Jakmile jsou data zachycena ve sjednoceném dashboardu, agentura MediaCom využívá Power BI pro Office 365 ke sdílení tohoto dashboardu – s analýzou stavu v reálném čase – a správcům účtů napříč 89 zeměmi umožňuje vyhledávat údaje v přirozeném jazyce a získat okamžité údaje o kampaních svých klientů ve formě diagramů a grafů. To znamená, že se nyní agentura a její klienti mohou více než na interpretaci dat zaměřit na obchodní strategii, což pomáhá zvýšit jak výkonnost agentury, tak spokojenost u globálních klientů jako je P&G, Dell či Volkswagen.
MediaCom očekává, že sloučením těchto samoobslužných schopností Business Intelligence ve službe Office 365 dokáže dokončit analýzu v řádech dní namísto týdnů. To jim umožní rychlejší a účinnější správu kampaní a zvýší výkonnost, což může přidat hodnotu milionů dolarů na každou kampaň.

Martin Kunz, Ness Technologies

FacebookTwitterGoogle+Sdílet

Orgány Evropské Unie v oblasti ochrany dat a osobních údajů potvrdily, že firemní smlouvy Microsoftu v oblasti cloudu splňují vysoké standardy právních předpisů EU o ochraně soukromí. To mimo jiné znamená, že zákazníci Microsoftu mohou využívat jeho služeb k volnému pohybu dat z cloudu v Evropě do zbytku světa.

Dvacet osm Orgánů EU pro ochranu údajů pomocí pracovní skupiny podle článku 29 udělilo tento souhlas prostřednictvím společného dopisu. A Microsoft je první (a doposud jediná) společnost, která tento souhlas dostala. Uznání se vztahuje na firemní cloudové služby společnosti Microsoft – zejména Microsoft Azure, Office 365, Microsoft Dynamics CRM a Windows Intune.

Uznání, že smluvní závazky společnosti Microsoft splňují požadavky doložek EU, ve skutečnosti znamená, že osobní údaje uložené ve firemním cloudu společnosti Microsoft jsou předmětem evropských přísných norem ochrany osobních údajů bez ohledu na to, kde se data nachází. To je zvláště významné s ohledem na to, jak vysokou úroveň v oblasti ochrany dat evropské směrnice požadují.

Zákazníci Microsoftu získají tři klíčové výhody:

1) pokud EU opravdu pozastaví dohodu „Safe Harbor“ se Spojenými státy (k čemuž nedávno vyzval Evropský Parlament), nemusí se firemní zákazníci obávat, že bude využívání cloudových služeb v celosvětovém měřítku přerušeno či omezeno.

2) i kdyby byla dohoda „Safe Harbor“ zachována, pokrývá pouze převody z Evropy do Spojených států. Schválené smluvní závazky naopak umožňují převody celosvětově.

3) Microsoft bude nadále pokračovat ve snaze zajistit jak technickou tak provozní shodu s přísnými smluvními závazky a všichni zákazníci, ať už působí v Evropě či jinde, mají jistotu silné technické ochrany.

Zatímco většina společností mluví o svém odhodlání být v souladu s právními předpisy EU o ochraně soukromí – Microsoft tento závazek zakotvili přímo ve smlouvách a zajistil technicky a právně zákazníkům působícím v Evropě legální přesun dat prostřednictvím jeho služeb.
Od 1. 7. 2014 Microsoft zajistí, aby všichni firemní zákazníci mohli využít této ochrany osobních údajů pomocí standardních smluv. Schválení EU vyžaduje, aby zákazníci přidali krátký standardizovaný dodatek ke svým současným smlouvám.
Předvídat budoucnost je těžké. Přesto můžeme očekávat, že jak státní organizace, tak ostatní zákazníci budou vyžadovat větší transparentnost a kontrolu nad tím, jak jsou chráněna jejich soukromá data a kde jsou uložena. Zákazníci svěří své informace do cloudu jen tehdy, budou-li mít jistotu, že tam budou v bezpečí. Aktuální schválení evropských orgánů pro ochranu údajů je dalším významným krokem k důvěře v cloudové služby Microsoftu.A to je dobrá zpráva nejen pro tuto společnost, ale především pro nás, kdo její cloudové služby využíváme.

Martin Kunz, Ness Technologies

Spamové emaily, phishingové podvody, počítačové viry a červi, ztráta dat z důvodu selhání hardwaru a přírodních katastrof… Pro mnohé organizace jsou rizika spojená s bezpečností informací těžko řešitelná. A bohužel existuje stále mnoho společností, kterým z hlediska bezpečnosti problémy stále bobtnají.

22344463_l

Věděli jste, že vám například cloudové platformy jako Office 365 nebo Google Apps můžou pomoct vyřešit tyto problémy – minimalizovat bezpečnostních rizik a zároveň snížit náklady na IT? Bez ohledu na to, jak velká je vaše firma, nabízejí zabezpečení na úrovni enterprise-grade, které vzniklo po letech zdokonalování technologických postupů.

Co si představujeme pod termínem „zabezpečení“? Tento pojem totiž mnoho společností užívá, v souvislosti s technologiemi, ve velmi obecném slova smyslu. Společnosti jako Google a Microsoft přistupují k ochraně dat komplexně – berou v potaz jak fyzickou, tak logickou vrstvu. Co se týče fyzické vrstvy, investoval například Microsoft několik miliard dolarů do nejmodernějších datových center. Tato zařízení jsou od základů vybudována k ochraně služeb a dat před poškozením, ať z důvodu přírodní katastrofy či neoprávněného přístupu. Jsou využity nejlepší postupy v zabezpečení, včetně nejmodernějšího hardwaru, zabezpečeného přístupu 24 hodin denně, záložních zdrojů energie, a dalších funkcí. Která firma v ČR může říct, že svá data chrání do takové míry?

Co se týče logické vrstvy, poskytují zabezpečené technické postupy pro služby a software. Office 365 například umožňuje zabezpečený přístup napříč všemi platformami a zařízeními, stejně jako prémiové anti-spamové a antivirové technologie, které jsou automaticky aktualizovány a chrání před nejnovějšími hrozbami. Funkce zabezpečení spojené s Office 365 jsou obsaženy automaticky, což osvobozuje organizace od nákladného zavádění a spravování antiviru, anti-spamu, zálohování a řešení případné obnovy dat, což jsou nemalé náklady, na které mnoho firem zapomíná, když vyhodnocuje přínosy cloudových služeb. Nelze porovnávat pouze náklady za licence, ale je potřeba připočítat i všechny bezpečnostní náklady, náklady práce, zdržení práce z důvodu odstávky serverů a podobně.

Mnoho organizací zjistilo, že cloudové platformy mohou poskytnout vyšší standard zabezpečení za nižší náklady, než za jaké je možno provozovat servery ve firemních prostorách. Jako příklad můžeme uvést All Saints’ Ilesworth, rodinně orientovaný kostel v západním Londýně v Anglii. Kostel testoval Office 365 jako způsob zlepšení komunikace s kongregací a lepší spolupráci se svými zaměstnanci a dobrovolníky. Během testování církevní představitelé zjistili, že mohou svá data lépe chránit v cloudu s Office 365, než doposud: „Rozhodně se dostaneme do lepší pozice, protože naše dokumenty budou zabezpečeny v cloudu, což je lepší, než aby byly uloženy v počítači, který může být ztracen či ukraden,“ říká Mo Johnson, správce farnosti. „Jsme klidnější, když víme, že jsou naše osobní a finanční data lépe chráněna.“

Podobně i D & L Representative Payee Services, nezisková organizace zaměřená na sociální služby z Los Angeles věří, že jsou jejich data nyní s Office 365 v cloudu přístupnější a bezpečnější. „Nemusíme ovládat IT management nebo zmatkovat kvůli kombinování různých hostovaných služeb dohromady. Máme všechno v jediném spolehlivém balíku,“ říká Paul Lovette, viceprezident a výkonný ředitel neziskovky. „A pokud počítač selže, naše data jsou stále přístupná v cloudu a chráněná Microsoftem. To je pro nás důležité zejména proto, že pracujeme s citlivými, důvěrnými dokumenty.“ Mnoho takových příkladů samozřejmě najdeme i v České republice.

Nejen, že se přesunutím svého pracovního zatížení do cloudu mnoho společností cítí lépe chráněna, ale snížili se také jejich náklady na IT. Například Big Red Book, Dublin, irský dodavatel účetnického softwaru, odhaduje po implementaci Office 365 úspory 360 dolarů na každého zaměstnance v prvním roce – to je celkem 6.400 dolarů. Tyto úspory vznikly díky tomu, že nebylo nutné pořizovat samostatný server pro Exchange Server ve firemních prostorách pro zkrácení emailových prostojů; žádné licenční a instalační náklady při řešení spamu; eliminace řešení zálohování pošty i nákupu zabezpečených mailových certifikátů.

Martin Kunz, Ness Technologies

Chcete se dozvědět více o řešení a zeptat se na případné dotazy týkající se Office 365 nebo Google Apps, které zvýší produktivitu ve vaší společnosti? Potřebujete snížit náklady na informační technologie? Navštivte například zdarma webinář na Google Apps Jak využít Google Apps naplno a zeptejte se.

05.12.2013

Až donedávna byl mezi kancelářskými balíky přesně daný rozdíl. Pokud jste chtěli balík formou desktopu, vybrali jste si Microsoft Office. Pokud online, byl na výběr buď Google Apps nebo Zoho Docs. Ale co si má firma vybrat dnes?12369624_L

Pro lepší porovnání je postavíme proti sobě, ať je výběr snadnější. Pojďme se proletět v oblacích.

1. Uživatelské rozhraní

Při výběru kancelářského balíku vás zajímá především co nejširší nabídka aplikací s dostatečným množstvím funkcí, vhodných pro vaši potřebu. To však nezmiňujeme počáteční bitvu, kterou svádí každý nový uživatel při seznamování s novým programem či službou. V tomto ohledu bude asi práce v Office 365 přirozenější pro uživatele Office 2013 a 2010 – webové avatary blízce připomínají desktopové verze, včetně zařazení kontroverzního ovládacího prvku Ribbon (pás karet). Fonty, šablony a styly formátování, které jsou v desktopové verzi, najdete i zde. Na rozdíl od Office 365 je vzhled a celkový dojem z Google Apps jednoduchý a zastaralý. Ačkoliv může být sada funkcí v některých ohledech víceméně stejná, v Office 365 je jednodušší danou funkci najít.

2. Požadavky na systém

U Google Apps je váš webový prohlížeč i desktopem, a používáte ho při všech činnostech: email, vytváření dokumentů a spolupráce. Není nutné instalovat žádný další software a můžete prakticky pracovat z jakéhokoliv zařízení s internetovým připojením. Office 365 na druhou stranu vyžaduje instalaci softwarových plug-inů a .NET framework. A pokud chcete využívat offline funkce Office 365, bude samozřejmě také potřeba nainstalovat do desktopu/laptopu Microsoft Office. Je pravda, že Office 365 má už zabudovanou větší škálovatelnost, což přivítají rychle rostoucí firmy, ale v porovnání s požadavky na Google Apps – podporovaný webový prohlížeč – je setup Office 365 trochu složitější.

 

3. Tvorba dokumentů

V Office 365 jsou patrné bohaté zkušenosti Microsoftu s vytvářením kancelářských balíků. Pokročilé formátování dokumentů je zachováno lépe než v Google Apps, a to při přesunu offline dokumentu mezi desktopem a cloudem tam i zpět. Co se týká tabulek, vše co dosud známe (včetně Zoho) bledne při porovnání se schopnostmi a pokročilými funkcemi, které jsou u desktopového balíku pro odbornou práci v Excelu každodenně potřebné. Nicméně, zde bychom museli uznat, že Office 365 má náskok. Pokud používáte ve společnosti velké množství pokročilejších funkcí v Excelu, pak vám Google Apps určitě nebude dostačovat, pokud se změnou kancelářského balíku nebudete investovat i do jiného BI nástroje, než je Excel.

A pro opravdu kvalitní prezentace je PowerPoint v Office 365 opravdu lepší volbou – Google Prezentace jsou funkční, ale chybí jim širší výběr šablon a motivů, které obsahuje sada Office 365.

4. Spolupráce

Spolupráce na dokumentech, neboli schopnost různých členů týmu současně pracovat na určitém dokumentu, je důležitým atributem kancelářského balíku. V balíku Office 365 je to vyřešeno pomocí SharePointu. Na základě našich zkušeností to může fungovat oběma způsoby – i když vám Sharepoint dává výhodu prohlížení historie, kontroly dokumentů či integraci s Microsoft Office v desktopu, řízení všech těchto funkcí se tím stává složitější, zejména pro opravdu malé firmy. Nabídka Google Dokumentů je podobná, ale navíc umožní jednodušeji více lidem on-line pracovat na jednom dokumentu. Zároveň ukáže, kdo zrovna dokument prohlíží nebo upravoval jako poslední, a to vše bez nutnosti vstupu do jiné platformy. Office 365 posledními updaty ale Google Apps dohání.

5. Cena

Office 365 nabízí nepřeberné možnosti při výběru ceny. V základním balíku za čtyři eura měsíčně dostane každý uživatel 25 GB pro ukládání dat na SkyDrive a 50 GB v emailové schránce. Google Apps for Business nabízí dva cenové plány: flexibilní za čtyři eura na uživatele měsíčně nebo platbu předem 40 eur na rok za uživatele. S oběma získáte 30 GB úložného prostoru a 30 GB v emailové schránce.

6. Chat a komunikace

Nástroje Office 365, jako je Lync, integrují s dalšími produkty Microsoft Office a Office 365. To znamená, že uvidíte, pokud je někdo k dispozici pro chat nebo hovor, nebo kdo upravuje váš dokument či prohlíží stejné soubory jako vy. Google nabízí téměř stejné funkce přes integraci s Google Talk, ale aplikace Microsoftu nabízejí větší profesionalitu a snadnou integraci.

7. Podpora

Pokud se podíváme na zákaznickou podporu, tak zjistíme, že v tomto oba systémy značně pokulhávají. Microsoft i Google poskytují systémy jako produkt a svým způsobem si s nimi pak už dělejte, co chcete. Google nabízí pouze podporu v angličtině a je obtížné se dovolat s případnými dotazy. Microsoft také primárně nabízí podporu v angličtině. Doporučujeme určitě využít služeb některého z implementátorů, kteří dokážou řešit případné problémy za vás a hezky česky.

Verdikt

Office 365 i Google Apps/Docs čeká ještě dlouhá cesta, než se shodnou ve většině funkcí s desktopovým balíkem Office. Pro běžného uživatele jsou dostačující oba – i když můžeme říct, že Office 365 nabízí v určitém ohledu více profesionality a podobnosti s balíkem Office, Google Apps zase nabízí dostupnost a snadný přístup.

Zde jsme vypíchli pouze základní výhody obou balíků, ale pokud vás zaujaly, bude nejlepší si oba vyzkoušet a pak se rozhodnout, který je ten pravý pro vás. Můžete využít i různé webináře a podobně. Zároveň doporučujeme využít systémového integrátora, který vám pomůže se základním nastavením obou služeb. Také vám pomůže využít oba balíky naplno při integraci s vaší infrastrukturou, případně i placení v českých korunách. A vím, že například mí kolegové v Nessu také po dohodě se zákazníkem doporučí platformu, která je pro něj a jeho záměry nejvýhodnější.

Martin Kunz, Ness Technologies

26.11.2013

Power BI pro Office 365 je řešení Business Intelligence (BI) v cloudu, které umožňuje zákazníkům snadné získávání poznatků z jejich dat, a také práci v Excelu při analýze a vizualizaci dat jednoduchým způsobem.

9373354_xl

Power BI pro Office 365 pomáhá uživatelům sdílet informace, nalézat odpovědi a zůstat ve spojení se svými daty z jakéhokoliv zařízení.

Ve společnosti Ness Technologies vidíme v Power BI silnou výhodu Office 365 vůči např. konkurenčním nástrojům (např. Google Apps), které z hlediska analýzy dat hodně pokulhávají. Pro společnosti, které stále využívají pro analýzu dat kontingenční tabulky v Excelu – a takových je na českém trhu stále velké množství – je to obrovská výhoda, jelikož mohou tato data dostat do všech svých zařízení.

Množství obchodních dat nadále roste obrovskou rychlostí, a proto je nyní pro úspěšné podnikání zásadní porozumět všem příchozím informacím. Úspěch může být podmíněn nástroji, které firma poskytne svým zaměstnancům pro lepší práci s přívalem množství dat. Lidé si oblíbili Excel pro analyzování dat, a proto byl vytvořen Power BI pro Office 365 přímo na těchto zkušenostech, což z něho dělá ještě výkonnější nástroj. Možná jste se už setkali se schopnostmi Power Pivot a Power View v Excelu, které byly dále rozšířeny.

Power BI pro Office 365 nyní obsahuje:

 • Power Query - který umožňuje zákazníkům snadné vyhledávání a přístup k veřejným a firemním datům v rámci Excelu (dříve známý jako „Data Explorer“)
 • Power Map - nástroj pro vizualizaci 3D dat pro mapování, zkoumání a interakci s geografickými a temporálními daty (dříve známý pod krycím názvem „Geoflow“)
 • Power Pivot - pro tvorbu a úpravu flexibilních datových modelů v rámci Excelu
 • Power View - pro vytváření interaktivních tabulek, grafů a další vizuální reprezentaci dat

Víme, že je nejen důležité mít možnost snadno identifikovat nové poznatky ze svých dat, ale také spolupracovat a umožnit přístup k těmto datům v důvěryhodném prostředí. To je důvod, proč Power BI pro Office 365 rozšiřuje už existující systémy ve firmě, čímž přidává hodnotu už známým službám.

Power BI pro Office 365 nabízí:

 • Power BI sites - vyhrazené BI pracovní prostory pro spolupráci v Office 365 pro sdílení dat a poznatků s kolegy. Power BI sites také udržuje data zákazníků stále aktuální, s připojením a aktualizací dat zpět na datové zdroje ve firemních prostorech.
 • Nové možnosti dotazování v přirozeném jazyce - umožňují zákazníkům klást otázky a dostávat odpovědi. Jednoduše napíšete dotaz do dialogového okna a systém interpretuje a automaticky generuje interaktivní tabulky a grafy na základě dostupných dat.
 • Propojená BI zkušenost - nativní aplikace pro Windows 8, Windows RT a iPad pro přetrvávající spojení se svými dokumenty a daty kdekoliv se nacházíte, stejně jako podpora HTML5 pro používání prohlížeče na jakémkoliv zařízení.

Martin Kunz, Ness Technologies

Chcete se dozvědět více o řešení, které zvýší produktivitu ve vaší společnosti? Potřebujete snížit náklady na informační technologie a jejich údržbu nebo integrovat Office 365 nebo Google Apps do vaší infrastruktury? Navštivte zdarma například webinář na Google Apps „Jak využít Google Apps naplno?

22.11.2013

Organizace zvažující využívání služby Office 365 by se měly – stejně jako u každého důležitého obchodního rozhodnutí – nejdříve ptát: Opravdu se to vyplatí?12330939_xl

Nedávná studie mezinárodní analytické společnosti Forrester Consulting odpovídá na tuto otázku jednoznačně: ANO. Studie zadaná společností Microsoft analyzovala celkový ekonomický dopad Office 365 na středně velké organizace a zjistila, že Office 365 přináší u těchto firem návratnost investic 321 procent s dvouměsíční dobou splatnosti.

Aby byla analýza kompletní, udělal Forrester Consulting rozhovory se sedmi středně velkými firmami a na základě jejich zkušeností pak vytvořil kompozitní středně velkou organizaci. Ta má 150 zaměstnanců, mezi nimi několik mobilních pracovníků, ostatní pracující v hlavním sídle společnosti a další skupinu v globálních pobočkách. Ze studie v červnu 2011 vyplynulo, že výnosy Office 365, zohledňující rizika, se po třech letech zvyšují až na 22,5 milionů korun s dobou splatnosti dva měsíce.

Studie uvádí seznam výhod nezohledňujících rizika, které středně velké organizace mohou získat, a přikládá každé výhodě peněžní hodnotu. Tady jsou některé položky z tohoto seznamu:

 1. Produktivita znalostních pracovníků: Zisk 12,5 milionů korun u všech zaměstnanců organizace
 2. Přírůstková produktivita mobilních pracovníků: Zisk 3,2 mil. korun za tři roky
 3. Vyřazený hardware: Úspora 1,2 mil. korun za tři roky
 4. Vyřazený software třetích stran: Úspora 190 tis. korun za tři roky
 5. Webové konference: Úspora 470 tis. korun po dobu studie
 6. Nahrazení licencí Microsoft: Úspora 2,4 mil. korun v počátečním období studie
 7. Eliminace podpory a údržby: Úspory 660 tis. korun v nákladech na interní práci a služby odborníků
 8. Snížené náklady na IT podporu: Úspory 3,9 mil. korun za tři roky
 9. Snížení cestovních nákladů a odpovídajících emisí CO2: Úspory 5 mil. korun po dobu studie a snížení emisí CO2 z letecké dopravy o 47 tun

Ze všech výhod, které Office 365 přináší, bylo pro dotazované společnosti hlavním důvodem pro jeho implementaci snížení celkových nákladů (TCO) díky nástrojům produktivity a spolupráce. Jeden z účastníků studie říká: „Ušetřené náklady jsou díky řešení v cloudu dostatečným důvodem pro volbu Office 365. Šetří společnosti peníze a umožňuje našim IT zaměstnancům společně pracovat na problémech, které zvyšují hodnotu společnosti.“

Martin Kunz, Ness Technologies

Chcete se dozvědět více o řešení, které zvýší produktivitu ve vaší společnosti? Potřebujete snížit náklady na informační technologie a jejich údržbu nebo integrovat Office 365 do vaší infrastruktury? Navštivte zdarma například webinář „Jak změnit způsob práce s Office 365 a ušetřit náklady za IT“.

05.11.2013

Hlavním důvodem, proč státní organizace využívají pro svou práci službu Office 365, je její postavení v oblasti ochrany soukromí, zabezpečení a dodržování postupů.14332379_xl

Státní správa se snaží být transparentnější a vycházet vstříc občanům. Proto je důležité, aby jim umožnila snadný přístup k veřejným informacím. Na druhou stranu je však stejně důležité chránit důvěrné informace. Hlavním důvodem, proč státní organizace využívají pro svou práci službu Office 365, je její postavení v oblasti ochrany soukromí, zabezpečení a dodržování postupů.

Tady jsou čtyři důvody, proč Office 365 důvěřuje státní správa:

 1. Respektuje soukromí. Office 365 nesestavuje reklamní produkty z dat uživatelů, na rozdíl od některých ostatních společností. Ani neprohlíží vaše emaily a dokumenty z důvodu analýzy, zjišťování údajů, reklamy nebo zlepšování služeb. Navíc státní správa je majitelem svých dat. Údaje uživatele Office 365 patří jen uživateli a ten je zároveň může kdykoliv odstranit.
 2. Služba Office 365 je nezávisle ověřena. Office 365 je kompatibilní s mnoha průmyslovými standardy první třídy a ověřena třetími stranami. Je mimo jiné prvním z hlavních poskytovatelů cloudových služeb pro obchodní výkonnost, který zavedl důkladné fyzické, logické, procesní a řídicí kontroly podle normy ISO 27001, která je celosvětově jedním z nejlepších standardů zabezpečení. Office 365 je navíc největším poskytovatelem cloudových služeb pro obchodní výkonnost, který podepsal standardní smluvní doložky vytvořené Evropskou Unií („EU Model Clauses“) se všemi zákazníky. Office 365 také implementuje bezpečnostní procesy, které se řídí zákonem Federal Information Security Management Act (FISMA) vyžadovaným federálními agenturami Spojených Států a zákonem Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).
 3. S Office 365 víte, kde jsou vaše data umístěna. Zákazníci Office 365 vědí, kde se nachází většina datových center Office 365, kdo má k datům přístup a za jakých okolností jsou tato data přístupná. Navíc se můžou sami rozhodnout, jestli chtějí dostávat informace o změnách v umístění datových center, stejně jako informace o bezpečnosti, soukromí a auditu.
 4. Microsoft je nepřekonatelný v bezpečnostních funkcích.Bezpečnostní postupy a politiky Microsoftu byly vyvinuty na základě patnáctileté zkušenosti s poskytováním bezpečnostních technologií pro online data. Microsoft Secure Development Lifecycle zajišťuje, že funkce zabezpečení a soukromí jsou zahrnuty do designu všech produktů od vývoje softwaru po provozní služby. Navíc jsou data zabezpečena na pěti různých úrovních – datové, aplikační, hostitelské, fyzické a síťové. Microsoft také aktivně monitoruje služby Office 365 kvůli identifikování hrozeb a předvídání nebezpečného chování.

Mezi státními organizacemi, které využívají výhod Office 365 v oblasti zabezpečení a soukromí, je také okres Santa Clara v USA. Okres má mnoho zaměstnanců pracujících na dálku, což vytváří potřebu sdílet důvěrné informace elektronicky, v souladu s předpisy o ochraně soukromí a dalších citlivých informací. Podobně si také stát Minnesota vybral Office 365, zejména kvůli jeho velmi silně zabezpečené architektuře.

Mezi českými městy, která již Office 365 využívají, je například MěÚ Milevsko, který patří mezi obecní úřady s rozšířenou působností. V jeho správním obvodu je celkem 26 obcí a zaměstnává téměř 100 lidí. Nárokům, které se na zaměstnance kladou, musí odpovídat poštovní systém, který funguje spolehlivě, přináší benefity, je vždy dostupný a maximálně zabezpečený. Nabídnuté řešení umožnilo rychlejší rozvoj poskytovaných veřejných služeb a  zaměstnancům výrazně usnadnilo komunikaci a plnění úkolů.

Okres Santa Clara a stát Minnesota se přidaly k ostatním vládním organizacím v USA, které zavádějí sadu Office 365: Federální Letecký Systém (the Federal Aviation System), Správa veteránů Spojených států (the U.S. Veterans Administration), Ministerstvo zemědělství Spojených států (the U.S. Deparment of Agriculture), Agentura Ministerstva Obrany pro Informační systémy (the Defense Information Systems Agency), Agentura pro Ochranu Prostředí (Environmental Protection Agency), státy Californie a New York, a města New York, San Francisco a Chicago.

Zdá se tedy, že Office 365 je cloudová služba, které vládní organizace v USA opravdu důvěřují. Mohlo by to být dobrou nápovědou i pro české úřady…

Martin Kunz, Ness Technologies

Chcete se dozvědět více o řešení, které zvýší produktivitu ve státní správě? Potřebujete snížit náklady na informační technologie a jejich údržbu nebo integrovat Office 365 do vaší infrastruktury? Využijte chytré aplikace jako službu Office 365 s podporou Ness Technologies!

08.10.2013

O užitečnosti služeb v cloudu a možnostech pracovat odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení už není třeba hovořit. Jak ale vypadá takový přechod na cloudové služby a jaké jsou nejčastější důvody pro tuto změnu?

14683984_xl

Společným jmenovatelem jsou úspory: nákladů na SW licence a infrastrukturu, za energie, za administraci (upgrade SW, údržba serverů, záplaty)… ale také třeba úspora cestovních nákladů (vzdálená spolupráce). Úspory doprovází také zvýšení produktivity zaměstnanců, vyřešení problémů s antispamovou ochranou či možnost pracovat z domova či na cestách a na vlastním zařízení. Argumentů pro rozhodnutí je tedy dostatek. Přesto je dobré vědět víc…

Začněte s rozmyslem
Spolu s  myšlenkou přechodu do cloudu by si měly společnosti odsouhlasit postup přechodu s dodavatelem, který sladí zavedení cloudu s jejich strategickými firemními cíli a jasně definuje jejich současné a budoucí IT schopnosti. Velmi důležitým bodem při rozhodování o dodavateli cloudových služeb je zjištění informací o garantované dostupnosti jeho služeb, aby se nám nestalo, že bude celá firma několik hodin bez přístupu k firemním datům. Například společnost Google garantuje dostupnost služeb Google Apps – 99,9 %.
Přechod do cloudu je u většiny firem postupný.

Pošta, kalendář, úkoly…
Nejpoužívanější službou, která vede společnosti k přechodu do cloudu je e-mail. 75 % malých a středních firem má dnes už poštu v cloudu. Důvody jsou jasné.

 • Pomocí webového prohlížeče mají přístup ke své poště, kalendáři, úkolům – kdykoliv, kdekoliv a pomocí jakéhokoliv zařízení
 • Jednoduché nastavení a synchronizace pro téměř všechny platformy mobilních zařízení – aktuální data máte na všech požadovaných zařízeních
 • Jednoduché sdílení firemních kalendářů – už na schůzce se zákazníkem můžete naplánovat příští schůzku s ním a dalšími potřebnými lidmi z firmy podle jejich časových možností

Vyberte správného partnera
Pro migraci dat je vhodné si vybrat firmu, která je certifikovaným partnerem společnosti, od které se rozhodnete využívat cloudové služby. Např. certifikovaný partner nejpoužívanějších cloudových služeb Google a Microsoft. Měl by vám nabídnout komplexní integrované řešení postavené nad těmito službami, které bude řešit vše, co potřebujete – workflow, CRM, ERP, atd. služby a aplikace.

Po celé ČR by měl mít síť servisních partnerů, kteří vám s bezproblémovou migrací dat pomohou. Partner s vámi udělá detailní návrh analýzy současného stavu a představí vám návrh řešení migrace dat. Je pouze na vás, která data budete chtít migrovat a která ne. Nemá smysl migrovat data, které už léta nepoužíváte a nebudete je ani v budoucnu potřebovat. Máte tak ideální příležitost ke generálnímu úklidu ve svých datech, stejně tak, jako ho děláte několikrát do roka doma :)

Po úspěšné migraci dat můžete začít používat cloudové služby, které se obejdou bez aktivní podpory IT oddělení. Jednou z výhod cloudu je, že jednotlivé služby může spravovat i laik, bez technických znalostí IT.

(videoukázka)

Martin Kunz, Ness Technologies

Chcete se dozvědět více o řešení, které zvýší produktivitu ve vaší firmě? Potřebujete snížit náklady na firemní informační technologie a jejich údržbu nebo integrovat Google Apps do vaší infrastruktury? Využijte chytré aplikace jako službu Google Apps nebo Office 365 s podporou Ness Technologies!

14.08.2013

Pořízení, provoz a údržba vlastní infrastruktury IT je nákladnou záležitostí nejen pro živnostníky a menší organizace, ale zřídkakdy se vyplatí i středně velkým firmám.

16829246_xl

Na druhou stranu, se organizace a samozřejmě ani úřady neobejdou bez e-mailové komunikace, možnosti vzájemné spolupráce a pochopitelně ani bez běžných kancelářských aplikací, reprezentovaných nejčastěji sadou Microsoft Office.

Řešením, které uleví firemním rozpočtům, je moderní způsob poskytování aplikací a služeb prostřednictvím internetu. Organizace či úřad v tomto případě nakupuje pouze služby, které opravdu potřebuje, a to v množství odpovídajícím aktuálnímu stavu zaměstnanců. To vše, aniž by přitom bylo nutné starat se o infrastrukturu, nutnou pro fungování všech aplikací. V rámci takzvaných cloudových služeb má uživatel k dispozici všechny potřebné funkce a nástroje, za jejichž provoz je odpovědný dodavatel této služby.

Buďte efektivní

Kompletní kancelářskou sadu tohoto typu služeb poskytuje společnost Microsoft v podobě produktu Office 365. Toto řešení je možné po krátké úvodní konfiguraci nasadit pro jednotky, desítky či stovky uživatelů v rámci libovolné organizace. Umožní mít okamžitý a spolehlivý přístup k elektronické poště a dokumentům – bez ohledu na to, kde se její pracovníci právě nacházejí a z jakého mobilního zařízení pracují.

Na rozdíl od budování vlastní infrastruktury IT nepředstavuje nasazení Office 365 pro organizaci žádné počáteční investice nad rámec běžných počítačů s připojením k internetu. Právě naopak – bez licenčních poplatků lze okamžitě získat přístup k nástrojům, o jejichž bezpečný a spolehlivý provoz se jinak musí organizace každodenně starat. Společnost Microsoft přitom ručí nejen za vysokou dostupnost služeb elektronické pošty a kancelářských aplikací, ale také za ukládání a zabezpečení všech uživatelských a firemních dat. Samozřejmostí jsou i pravidelné aktualizace všech aplikací.

S Office 365 získává firma i řadu dalších výhod, které podpoří týmovou spolupráci a vyšší produktivitu práce. Jde především o možnost sdílení kalendářů, kontaktů či dokumentů mezi více uživateli a pak samozřejmě také možnost plnohodnotné práce mimo kancelář – ať už s připojením k internetu či bez něj. Služby Office 365 lze totiž využívat nejen v počítačích či noteboocích, ale rovněž i v mobilních telefonech a tabletech. Ke všem službám lze bezpečně přistupovat prostřednictvím internetového prohlížeče z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Organizace, využívající služby Office 365, může těžit z vysoké flexibility celého řešení, kdy je například vytvoření přístupu pro nového uživatele, včetně zavedení všech nástrojů, které potřebuje ke své práci, záležitostí několika minut. Díky platbě pouze za počet uživatelů služby Office 365 je možné velmi snadno plánovat a řídit náklady na nezbytné IT vybavení pro zaměstnance.

Vyplatí se?

Zkušenosti firem po celém světě ukazují, že se klasický licenční model softwaru pomalu stává překonaným. Firmy chtějí logicky platit pouze za vybavení a služby, které opravdu používají a mít nad těmito náklady plnou kontrolu. Služba Office 365 je právě na tomto modelu založena. Zbývá tedy otázka, zda se vyplatí přejít ze stávajících verzí produktů Microsoft Office ke službě Office 365.

Vedle možnosti využívat nejnovější funkce pro komunikaci a kancelářskou práci všemi zaměstnanci se při takovém uvažování přidává do hry i hledisko technické podpory a bezpečnosti. Už za méně než rok (přesně 8. dubna 2014) ukončí Microsoft technickou podporu stále masivně používaného operačního systému Windows XP a kancelářského balíku Office 2003. To bude znamenat především zastavení vývoje bezpečnostních oprav obou softwarových produktů a tedy i rostoucí riziko napadení firem a ohrožení jejich dat. Mnoho firem tedy čeká zásadní rozhodnutí, zda se kvůli omezení bezpečnostních rizik, vydají cestou nákupu nových licencí, nebo začnou využívat potřebný software formou služby. Zdá se, že trend nahrává stále více druhé variantě.

Martin Dudek, Ness Technologies

Chcete se dozvědět více o řešení, které zvýší produktivitu ve vaší firmě? Potřebujete snížit náklady na firemní informační technologie a jejich údržbu nebo integrovat Office 365 do vaší infrastruktury? Využijte chytré aplikace jako službu Office 365 nebo Google Apps s podporou Ness Technologies!

09.08.2013

Od 8. dubna 2014 nebude Microsoft vydávat bezpečnostní aktualizace pro systém Windows XP a sadu Office 2003.

V případě, že v těchto produktech dojde k objevení bezpečnostní chyby, potenciální útočníci ji budou moci zneužít. Především firmy se tak vystavují značným rizikům, jako je neoprávněný přístup k datům, krádež důvěrných informací nebo počítačová špionáž. Jak tuto situaci řešit?

Microsoft nedávno uvedl na trh nejnovější verzi svého balíku kancelářských aplikací Office 2013 a její cloudovou variantu Office 365 pro firemní sféru. Právě služba Office 365 může být cestou jak bez investice a za velmi příznivou cenu modernizovat software ve firmě.

Office 365

Že je to cesta volená mnoha společnostmi od malých až po velké, jako například RWE nebo Burza cenných papírů, potvrzuje průzkum společnosti Ipsos MORI,  z konce 1. čtvrtletí letošního roku ve 23 evropských zemích. Ukázal totiž, že 75 % českých malých a středních firem už využívá cloudové služby – typicky hlavně pracovní nástroje. To je o celých 30 % nad průměrem západoevropských zemí a o 19 % víc, než v sousedním Slovensku. Vyšší adopci cloudu mezi malými a středními firmami vykázala v Evropě už jen Ukrajina s 85 %. České malé a střední firmy přitom využívají v cloudu hlavně e-mail.

Výhodným poměrem cena/výkon je zajímavý například balíček služeb Office 365 Midsize Business, který je určen pro středně velké firmy. Služba obsahuje Office 365 ProPlus (nejvyšší sadu aplikací až na 5 zařízení PC/MAC) a dále přináší kompletní možnosti firemní komunikace a spolupráce – e-mail, videokonference v HD, firemní intranet, sdílená uložiště dokumentů a firemní sociální síť. Obsahuje zároveň IT nástroje potřebné k udržení kontroly nad IT ve větších organizacích. Cena ročního předplatného je 147,60 EUR (3 690 Kč) za jednoho uživatele.

Office 365 - prezentace

Firmy tak mohou nejen výhodně přejít na novou verzi Office 2013, ale především získat moderní nástroje pro snadnou komunikaci ve firmě i se svými zákazníky. Zajímavé jsou především zabezpečené videokonference v HD, které lze nově také propojit se službou Skype. Tak se dají ušetřit nemalé peníze tím, že nahradí část vašich služebních cest. Zajímavou novinkou v balíčku Office 365 je zabezpečená vnitrofiremní sociální síť, díky které se dají velmi snadno v rámci firmy sdílet důležité informace nebo třeba zapojit zaměstnance do diskuzí nad novými produkty či zákaznickými kampaněmi.

Služba zároveň splňuje všechny bezpečnostní normy EU i náročnou certifikaci ISO 27001. Také datová centra mají vysoké bezpečnostní standardy a navíc jsou data zákazníků duplikována ve dvou datových centrech (pro ČR nejblíže v Irsku a Holandsku).

Office 365 je rozhodně velmi zajímavou možností, jak v oblasti IT nic nevlastnit a přesto pro svůj business všechno mít.

Martin Dudek, Ness Technologies

Chcete se dozvědět více o řešení, které zvýší produktivitu ve vaší firmě? Potřebujete snížit náklady na firemní informační technologie a jejich údržbu nebo integrovat Office 365 do vaší infrastruktury? Využijte chytré aplikace jako službu Office 365 nebo Google Apps s podporou Ness Technologies!

08.08.2013