Archiv pro štítek: mobilizace

V úterý jsme společně s naším partnerem SAP uspořádali workshop na téma „Jak na firemní mobilitu“.

Hanka Součková ze společnosti Ness Technologies představila výsledky studie InFact zaměřené na mobilizaci firem společně s aktuálními trendy v oblasti mobility. Jan Čaboun zaujal prezentací k mobilní strategii – jak začít s mobilizací společnosti, čeho se vyvarovat… Kolegové ze SAPu pak představili některá předpřipravená řešení ze sady SAP Fiori a společnost Ness zakončila tím, jak mobilizaci SAPu zvládnout projektově, jak na infrastrukturu a identifikaci jednotlivých zařízení v síti.

Všichni účastníci dostali unikátní rozfázovanou „kuchařku“ s harmonogramem základních kroků, které doporučujeme provést, pokud to myslí s mobilizací vážně. Všechny prezentace si můžete stáhnout zde.

FacebookTwitterGoogle+Sdílet

Při přípravě správné mobilní strategie je třeba dbát na rovnovážný rozvoj všech oblastí a vzájemnou návaznost a propojení. Jak konkrétně při rozvoji firemní mobility postupovat?9959524_xl

Mobilizace firemních informačních systémů

Rozvoj firemní mobility se dnes týká firem doslova ve všech oblastech. Od energetiky, výroby, stavebnictví, dopravy, finančnictví až například po zdravotnictví. Firmy si od toho vedle marketingového předvedení moderního přístupu také slibují například také konkrétní zlepšení plánování a lepší využití výrobních, personálních nebo materiálních kapacit. A oprávněně. Mobilní informační systémy jim mohou přinést nejen to, ale dále například snížení administrativy a zvýšení obchodního potenciálu. A to rozhodně stojí za úvahu.

Při přípravě správné mobilní strategie firem je třeba dbát na rovnovážný rozvoj všech oblastí firmy a vzájemnou návaznost a propojení. Jak tedy konkrétně při rozvoji firemní mobility postupovat? K prvním krokům může patřit mobilizace firemních aktivit a mobilní přístup k firemním informačním zdrojům. To v praxi znamená, že zaměstnanci budou moct přistupovat prostřednictvím mobilních aplikací v tabletu, phabletu či smartphonu k firemním informačním systémům. Přestanou tak být svázání se svým stolem nebo pracovištěm a budou mít možnost plnohodnotně pracovat opravdu odkudkoliv a využívat přitom firemní informace.

Druhým krokem může být mobilní podpora rozhodování. Managementu firem umožní rychleji reagovat jak na standardní, tak i krizové stavy jejich businessu. Obchodníci se budou moci lépe rozhodnout nad aktuální strategií pro zákazníky. Marketérům pomůže zkrátit inovativní cyklus vývoje nového produktu a jeho uvedení na trh. A to je jen několik příkladů.

Jako třetí krok může následovat mobilizace obchodních činností a vůbec celého přístupu k podnikání a k provozu firmy. To firmě pomůže v konečném důsledku snížit náklady za služby, na tisk, zlepšit profitabilitu a zvýšit bezpečnost dat a uživatelů.

To vše by mělo být v souladu s připravenou firemní mobilní strategií, která na jedné straně definuje pravidla vývoje, nasazení a správy firemních mobilních aplikací. Na druhé straně pak pravidla o využívání firemních i privátních mobilních zařízení (BYOD) či požadavky na mobilní bezpečnost dat uložených v mobilních zařízeních.

Efektivní nástroje, potřebné pro zvládnutí úspěšné mobilizace, poskytuje také SAP, který je ve velké řadě firem klíčovou informační platformou. SAP pod označením SAP Mobile Platform nabízí dva produkty – Syclo a SUP (Sybase Unwired Platform). Díky těmto technologiím je možný koncepční vývoj mobilních aplikací a jejich integrace s firemními systémy ERP, CRM nebo EAM. K dispozici je také široká řada už připravených mobilních aplikací, které poskytují „mobilizaci“ vybraných agend a procesů. Díky tomu není nutný vývoj vlastních aplikací a navíc je zaručen jejich generický rozvoj.

Na pracovníky, kteří se firemní mobilizací budou zabývat, čeká tedy řada dlouhodobých strategických úkonů. Například…

 • Návrh a přípravu SAP mobilního řešení vytipovaných firemních procesů pro zákazníky či zaměstnance
 • Návrh, vývoj a inovaci mobilních aplikací pro podporované firemní mobilní platformy
 • Zajištění integrace a spolehlivé synchronizace mobilních dat mezi aplikacemi a firemními systémy
 • Výběr a zprovoznění nástrojů pro správu firemních aplikací – firemní aplikační shopy, které zajistí distribuci, updaty nebo mazání aplikací v mobilních zařízeních uživatelů

Firma, která se mobilizace v tomto rozsahu úspěšně zhostí, bude těžit z  jejích jednoznačných přínosů. Běžně se pak budeme setkávat s obchodníky, kteří vyřizují objednávky přímo u zákazníků, s lékaři v nemocnici, pracujícími s aktuálními údaji přímo u pacientova lůžka, se servisními pracovníky objednávajícími potřebné náhradní díly přímo z místa zásahu či s manažery majícími aktuální informace o výkonnosti firmy vždy k dispozici, ať jsou kdekoliv.

Také společnost Ness poskytuje svým zákazníkům pro rozvoj firemní mobilní strategie ověřené a vysoce oceňované nástroje SAP. Nabízí plné portfolio mobilních řešení pro úplnou mobilizaci firem. A protože každá aplikace je pečlivě připravena, jednoduše integrovatelná a její instalace je jednoduše škálovatelná, je její nasazení výhodné ve firmách, kde se business rozrůstá.

Příště se budeme věnovat vývoji a správě firemních mobilních aplikací.

Petr Moláček, Ness Technologies

17.06.2013

V předchozím dílu jsme se v rámci přípravy strategie pro firemní mobilní rozvoj vybírali mobilní zařízení. S tím souvisí především operační systém. Jakmile budeme mít jasno, musíme myslet na bezpečnost.11216612_xl

Pět kroků k firemní mobilní bezpečnosti

Jednotlivé hlavní platformy mají totiž, co se bezpečnosti týká, svá specifika, která je třeba respektovat. Ať je to zcela uzavřený svět Apple iOS nebo zcela otevřený svět Google Android. Smartphony a tablety s operačními systémy, které jsou odlišné od dosavadních firemních standardů, jsou tedy potenciálním ohrožením bezpečnosti.

Obecně firemní mobilní bezpečnost tedy zahrnuje zabezpečení mobilních zařízení, dokumentů, dat a komunikace. V současné době se ale trend přesouvá od zabezpečení přístrojů k zabezpečení dokumentů, dat a komunikace. Základními bezpečnostními úkony, které je třeba pro zabezpečení mobilních zařízení požadovat, jsou například vzdálené uzamčení, lokalizace či smazání mobilního zařízení. Dále by měla být v rámci firemní politiky možnost definovat a nasadit bezpečnostní pravidla například pro hesla. Podle možností mobilních operačních systémů by měl zprostředkovat kryptování paměti telefonu včetně paměťových karet nebo omezit využívání funkcí jako jsou WiFi, Bluetooth apod. Další možností je vytvoření chráněných „bublin“ pro bezpečný provoz aplikací, které využívají firemní data a dokumenty. Zajímavou možností je i využití tzv. tunnelingu, který dovoluje bezpečnou šifrovanou komunikaci s firemním prostředím.

Také do Česka poměrně rychle dorazil trend BYOD (Bring Your Own Device), kdy si zaměstnanci sami volí, jaký typ chytrého telefonu či tabletu chtějí používat. Slouží jim často zároveň pro pracovní i soukromé účely a nechtějí proto své aktivity dělit do více zařízení. Pracovníci se mohou cítit více spokojeni a méně omezováni a firma může uspořit náklady. Na druhou stranu se ale ve smartphonech a tabletech mísí privátní a firemní data a aplikace, a tak zajištění bezpečnosti a podpory uživatelů klade na firemní IT nové nároky. Jak tedy zajistit bezpečnost firemních a soukromých dat a dokumentů, přístrojů a mobilní komunikace?

K ujasnění a následnému vytvoření základní koncepce firemní mobilní bezpečnosti může pomoct pět hlavních témat:

 • Zaveďte pravidla pro užívání mobilních zařízení
  Pokud je ještě nemáte, připravte bezpečnostní pravidla pro používání mobilních zařízení ve firmě. Nemusí to být dlouhý dokument s popisem všech případů. Dobře poslouží krátký srozumitelný návod, jak ochraňovat firemní data – bude lépe pochopitelný, snadný pro zapamatování a dodržování.
 • Zaveďte vhodné nástroje a vynuťte bezpečnostní pravidla
  Systémy pro Mobile Device Management dokážou na mobilních zařízeních s různými operačními systémy vynutit a kontrolovat bezpečnostní pravidla, vzdáleně instalovat správné verze aplikací, provádět bezpečnostní zásahy, jako je uzamčení, lokalizace, vymazání a další.
 • Kontrolujte bezdrátové a další přístupy
  Přístup do firemní bezdrátové sítě umožněte jen autorizovaným mobilním zařízením. Ostatním můžete poskytnout třeba jen přístup k internetu. Systémy pro MDM pomohou se správou autorizovaných mobilních zařízení, s nastavením přístupových parametrů, s distribucí certifikátů, oprávnění….
  Uživatelé ale mohou připojit svá mobilní zařízení i přes Bluetooth nebo přenášet data přes paměťovou kartu. Nástroje pro MDM dokážou mimo jiné zakázat používání Bluetooth datového profilu a paměťových karet v mobilních zařízeních nebo zamezit využívání synchronizačních aplikací.
 • Kontrolujte přístup k firemní síti
  Autorizovaná mobilní zařízení můžete kontrolovat při přístupu k firemní síti. Neměly by být například po „jailbrake“ nebo obsahovat neschválené aplikace. Na druhou stranu by měly mít správně nastavené VPN, kryptování paměti, schválené aplikace a další. Zařízení, která nesplňuje podmínky, se do firemní sítě nepřipojí. I tyto činnosti dobře zajistí systém pro MDM.
 • Provozujte vlastní aplikační shop
  Udržujte seznam doporučených mobilních aplikací pro mobilní platformy využívané ve firmě. Můžou být určeny například pro antivirovou a antimalwarovou ochranu, kryptování dat, nastavení VPN a další. Systémy pro MDM, jako například VSP od MobileIron, umí připravit in-house aplikační shop s řadou dalších užitečných vlastností.

S řešením mohou vydatně pomoct nové systémy pro správu mobilních zařízení (MDM – Mobile Device Management), které dovolují sjednotit podporu firemních a privátních smartphonů a tabletů s různými mobilními operačními systémy (iOS, Android, Blackberry, Windows Phone případně Windows Mobile a Symbian).

Nástroji pro Mobile Device Management se budeme zabývat příště.Chcete se dozvědět více o efektivní a hlavně bezpečné práci s dokumenty, emaily a aplikacemi v mobilním zařízení? Registrujte se zdarma na plánovaný NESS UP! Webinář.

autor: Petr Moláček

16.04.2013

Pokud chce IT firemní mobilní rozvoj úspěšně zvládnout, jedním z prvních kroků by měla být příprava Firemní mobilní strategie pro mobilní rozvoj a provoz společnosti.13544457_xl

Požadavky na mobilitu zaměstnanců a na možnost jejich vzdáleného mobilního přístupu k firemním systémům si našly cestu i do našich končin. Je to důsledek jednak masivního nástupu smartphonů a tabletů mezi uživatele ale také intenzivního rozvoje firemní mobilizace ve vyspělých západních zemích. Se zájmem stoupají i nároky na mobilizaci a stavějí tak před firemní IT nové otázky a úkoly. Týkají se zejména bezpečnosti uživatelů, firemních dokumentů a dat, správy mobilních zařízení i podpory uživatelů. A v neposlední řadě pak mobilizace interních informačních systémů, vývoje a řízení mobilních aplikací. Pokud chce IT firemní mobilní rozvoj úspěšně zvládnout, jedním z prvních kroků by měla být příprava Firemní mobilní strategie pro mobilní rozvoj a provoz společnosti.

Příprava strategie se určitě vyplatí. Technologický vývoj v mobilních komunikacích je dnes velice rychlý a výhledy ukazují, že mobilní revoluce nepoleví. Smartphonů a tabletů se už dnes prodává víc než stolních počítačů i notebooků a jejich počty brzy vyrovnají počet obyvatel na zemi. Nové mobilní aplikace i spotřeba mobilních dat raketově rostou.

Při přípravě firemní mobilní strategie je tedy třeba zvážit nejen dnešní situaci ale především plány a perspektivy do budoucna. Pokud se mobilizace začne provádět živelně, hrozí, že se vymkne kontrole. Proto je potřeba věnovat pozornost několika oblastem:

 

 • Podporované mobilní platformy a typy zařízení ve firmě
 • Zajištění mobilní bezpečnosti
 • Správa mobilních zařízení – Mobile Device Management
 • Mobilizace firemních informačních systémů
 • Vývoj a správa mobilních aplikací
 • Podpora uživatelů

 

Pojďme se tedy podívat na jednotlivé otázky podrobněji.

 

Podporované mobilní platformy a typy zařízení ve firmě/organizaci

V dnešní situaci, kdy je na trhu nepřeberné množství výkonných zařízení, jsou snahy o jakoukoliv unifikaci, víceméně marné. Navíc v IT vládne dnes duch konzumerizace, kdy si každý uživatel chce sám vybrat hardware i software, se kterým pracuje. Nicméně i tak by bylo dobré sledovat některé parametry:

 

 • Mobilní platforma a její verze
 • Výrobce zařízení
 • Velikost a rozlišení displeje

 

Toto rozdělení má několik důvodů. Trh mobilních OS je v podstatě rozdělen mezi Android od společnosti Google a iOS od Apple. Oba systémy mají tržní podíl přes 90 %, přičemž samotný Android získal okolo 70 %. Ostatní systémy, jednak ty které byly nedávno na špici jako Symbian, nebo nově příchozí, jako Windows Phone 8 a další, mají jednotky procent. Pokud si tedy firma zvolí Android, jako v nejrozšířenější mobilní operační systému, je třeba zohlednit jeho tzv. vysokou fragmentaci. Laicky to znamená „každý pes jiná ves“ a poukazuje na to, že existuje velké množství verzí a variant OS Android díky výrobcům, kteří si ho upravovali pro své potřeby. Pokud tedy Android, jako hlavní mobilní platforma, pak ve verzích vyšších než 4. Tím je zajištěn nejširší množný rozsah bezpečnostních funkcí, které dnes OS od Googlu poskytuje. Řada výrobců také základní verze OS Android doplňuje vlastními bezpečnostními rozšířeními. A tak v zařízení od Samsungu najdeme tzv. Samsung Safe a Knox nebo HTC SafeMode. Jak zabezpečit mobilní zařízení s OS Android se můžete dočíst zde. Nicméně nikdo nezabrání tomu, aby se při sebevětších snahách o unifikaci do firmy neinfiltrovaly i další mobilní platformy. Zejména, když poslední slovo při výběru mobilního hardwaru má management firmy.

Firemní strategie tedy může navrhnout mobilní platformy a zařízení pro různé skupiny uživatelů a zaměstnanců. Hlavní roli v tom často hrají náklady. A tak management firmy se může například těšit ze zařízení s iOS, zaměstnanci na nižších pozicích mají k dispozici zařízení s OS Android. Pracovníci v  oborech, kde například zajišťují pořizování dat v terénu, naopak mohou mít k dispozici zařízení s většími displeji než zbytek zaměstnanců.

 

Příště se budeme věnovat mobilní bezpečnosti.

 

Chcete se dozvědět více o efektivní a hlavně bezpečné práci s dokumenty, emaily a aplikacemi v mobilním zařízení? Registrujte se se na plánovaný NESS UP! Webinář.

03.04.2013

Vzhledem k rostoucímu ohrožení malwarem potřebují firmy kontrolu nad používanými mobilními aplikacemi. Každá firma by tak měla mít vlastní aplikační shop.17234505_xl

Firemní uživatelé dnes již naprosto běžně využívají pro práci vedle stolních a přenosných počítačů také chytré mobilní telefony a tablety s různými operačními systémy. Větší mobilita zaměstnanců pomáhá firmám v jejich businessu, ale zároveň s sebou nese vyšší ohrožení jejich dat a dokumentů. Používaná mobilní zařízení totiž často nemají nastavenou ani základní bezpečnost. Zaměstnanci do nich přitom pro svou vlastní potřebu běžně instalují aplikace, o jejichž původu nic netuší. A jak si na používání mobilních aplikací zvykají, chtějí jejich prostřednictvím přistupovat také k firemním informačním systémům.

Podniková IT oddělení jsou tak svírána stoupajícími nároky zaměstnanců a firemního businessu. K dříve často jednotnému počítačovému prostředí, kterému dominovala platforma Microsoft Windows, postupně přibývají mobilní operační systémy, jako jsou Apple iOS, Google Android, Windows Phone nebo BlackBerry. Mobilní zařízení je třeba stejně jako klasické osobní počítače zabezpečit na dostatečné úrovni, je třeba nastavit provozní hodnoty mobilního hardwaru a softwaru pro firemní komunikaci. Musí se zajistit instalace potřebného softwaru a podpora uživatelů.

Mobilita těchto zařízení, která je jejich hlavní výhodou, je současně jejich hlavní zranitelností. Proto firmy a jejich zaměstnanci potřebují možnost co nejdříve efektivně zasáhnout v případě ztráty nebo krádeže telefonu či tabletu. Pohřešované mobilní zařízení by mělo být co nejdříve uzamčeno, případně smazáno, aby nedošlo k ohrožení firemních dat. Bezpečnost si také žádá, aby k informačním systémům firmy mohla přistupovat jen známá, chráněná mobilní zařízení ve schváleném nastavení.

Vzhledem k rostoucímu ohrožení malwarem potřebují firmy kontrolu nad používanými mobilními aplikacemi. Každá firma by tak měla mít vlastní aplikační shop, ze kterého si uživatelé budou mobilní aplikace určené pro spolupráci s interními informačními systémy a pro použití firemních dat instalovat.

Jak tyto nové bezpečnostní potřeby pokrýt? Na trhu existuje řada nástrojů pro správu mobilních zařízení. Mezi ty nejznámější patří MobileIron, Sybase Afaria, Good Technology nebo AirWatch. Nasazení některého z těchto nástrojů zajistí ve firmě efektivní správu dnes běžných mobilních platforem a bezpečné propojení s  firemním prostředím. S rychlým růstem počtu mobilních telefonů a tabletů ve firmách je potřeba systémů správy mobilních zařízení téměř kritická.

Chcete se dozvědět více o efektivní firemní mobilizaci? Prozkoumejte řešení společnosti Ness Technologies, lídra v oblasti mobilních služeb.

Autor Petr Moláček

21.03.2013

Dnešní uživatelé počítačů je stále častěji vyměňují za mobilní zařízení, jako jsou smartphony a tablety. To přináší řadu nových rizik a souvislostí.17885745_xl

Firemní IT musí na nové podmínky reagovat definicí nových pravidel pro zabezpečení a užívání mobilních zařízení, mobilních aplikací a obsahu. Nové požadavky jsou kladeny také na správu mobilních zařízení, aplikací a dokumentů, zabezpečení firemních dat, mobilizaci firemních procesů, nebo ochranu soukromí uživatelů. Stávající firemní IT strategie a nástroje většinou požadavkům a nárokům mobilních uživatelů nestačí.

Špičkovým výkonným nástrojem pro správu mobilních zařízení, aplikací a obsahu je řešení MobileIron Version 5, které Ness úspěšně dodává zákazníkům od roku 2009. Letos MobileIron získal na prestižním světovém veletrhu GSMA Mobile World Congress v Barceloně první cenu za produkt MobileIron Version 5 a v 18. ročníku Annual Global Mobile Awards zvítězil v kategorii Best Enterprise Mobile Service.

Platforma VSP od MobileIron pro správu mobilních zařízení je určena pro zabezpečení a správu mobilních aplikací, dokumentů a zařízení. Řešení, které je vysoce škálovatelné, je možné instalovat v prostředí zákazníka nebo užívat jako službu v cloudu. Unikátními schopnostmi řešení MobileIron jsou Docs@Work, AppConnect a AppTunnel. Ty umožňují tzv. kontejnerizaci aplikací, dokumentů, příloh emailů a služby Sharepoint a zajišťují prevenci proti ztrátě dat při zachování původní funkčnosti a obsahu.

Architektura řešení MobileIron má tři hlavní komponenty.

 1. Zabezpečení a řízení aplikací, dokumentů a přístupů na web  z mobilních zařízení. MobileIron VSP zajišťuje nasazení pravidel, nastavení, zabezpečení zařízení a ochranu dat.
 2. Inteligentní brána pro zabezpečený a řízený přístup k firemním systémům, jako jsou např. MS Exchange, aplikační a webové servery nebo například MS Sharepoint.
 3. Nástroje pro nastavení bezpečnostních politik, přístupových a provozních pravidel zajišťují efektivní správu v globálním měřítku.

Architektura řešení MobileIron nabízí efektivní a bezpečnou integraci s firemním prostředím, správu aplikací, dokumentů a mobilních zařízení s různými operačními systémy.

Chcete se dozvědět více o efektivní firemní mobilizaci? Prozkoumejte řešení společnosti Ness Technologies, lídra v oblasti mobilních služeb.

Autor Petr Moláček

12.03.2013

Důležitou součástí vytváření podnikové mobilní strategie je tvorba a správa podnikových aplikací. Je třeba zvolit si, zda firma bude zajišťovat vývoj mobilních aplikací vlastními kapacitami, či je bude nakupovat od třetích stran.13952492_xl

Dále je rovněž nezbytné rozhodnout, zda se dát při vývoji mobilních aplikací cestou nativních, či hybridních aplikací. Nativní aplikace jsou od počátku připravovány individuálně pro jednotlivé mobilní platformy (iOS, Android či Windows 8), hybridní aplikace jsou určeny univerzálně pro všechny platformy, avšak distribuovány jsou pro jednotlivé systémy zvlášť.

Rovněž je nutné definovat způsob, pomocí kterého budou aplikace distribuovány. Zde mohou opět pomoci systémy pro MDM. Díky nim je totiž možné vytvořit tzv. interní podnikový aplikační shop, ze kterého budou firemní uživatelé aplikace instalovat. Přístup na veřejné aplikační shopy jim pak systémy MDM nemusejí povolit, stejně jako nemusejí umožnit přístup na další cloudové služby, například Dropbox, iTunes a další.

Růst počtu chytrých mobilních zařízení, počtu stažených aplikací pro jednotlivé platformy nebo nárůst spotřeby mobilních dat jednoznačně ukazuje, že uživatelé touží po nezávislosti a mobilitě, a přitom vyžadují vysoký výkon a rychlost všech služeb. Ty by měly optimálně vznikat jako cloudová řešení, která se budou pro své výhody v podnicích intenzivně využívat.

Chcete se dozvědět více o správě mobilních zařízení? Zúčastněte se webináře, pořádaného společností Ness Technologies, lídrem v oblasti mobilních služeb. Registrujte se na Ness Up Webinars!  

Autor Jan Čaboun

04.03.2013