Archiv pro štítek: Mobilita

V úterý jsme společně s naším partnerem SAP uspořádali workshop na téma „Jak na firemní mobilitu“.

Hanka Součková ze společnosti Ness Technologies představila výsledky studie InFact zaměřené na mobilizaci firem společně s aktuálními trendy v oblasti mobility. Jan Čaboun zaujal prezentací k mobilní strategii – jak začít s mobilizací společnosti, čeho se vyvarovat… Kolegové ze SAPu pak představili některá předpřipravená řešení ze sady SAP Fiori a společnost Ness zakončila tím, jak mobilizaci SAPu zvládnout projektově, jak na infrastrukturu a identifikaci jednotlivých zařízení v síti.

Všichni účastníci dostali unikátní rozfázovanou „kuchařku“ s harmonogramem základních kroků, které doporučujeme provést, pokud to myslí s mobilizací vážně. Všechny prezentace si můžete stáhnout zde.

FacebookTwitterGoogle+Sdílet

Mobilní služba TouchPedia je odpovědí na denní souboj s lavinou papírových dokumentů.20679379_xl

Každý den potřebují firemní obchodníci u zákazníka či techničtí pracovníci v terénu pracovat s aktuálními firemními daty a dokumenty. Ať to jsou prezentace, katalogy, produktové listy, ceníky, výrobní dokumentace nebo smlouvy. Další zaměstnanci mohou potřebovat například školicí a studijní materiály, pracovní a technologické postupy nebo jiné tiskoviny. V každém případě to stále doposud bývá potištěná hromada papírů, kterou je třeba přenášet, doplňovat, třídit či jinak organizovat.

Obchodníci nebo techničtí pracovníci tak nemusí mít vždy dostupné aktuální informace o produktech a službách v době, kdy je potřebují. To může mít vliv na samotné obchodování a jeho úspěšnost, pošramocení důvěry nebo dobrého jména či dokonce neuzavření obchodu.

Distributoři a partneři, kteří dostávají aktuální podklady o firemních produktech a službách standardními kanály, jako je email, partnerský web apod. přes veškerou snahu nejsou schopni dokumenty v rámci interních procesů aktualizovat. Přitom je jisté, že partner správně informovaný o firemních produktech je schopen zajistit násobně vyšší odbyt firemních produktů a služeb.

Řešením je TouchPedia

Mobilní služba TouchPedia je odpovědí na denní souboj s lavinou papírových dokumentů. Nabízí zcela nový přístup k přípravě, publikování a správě firemních informací. Řešení zajistí, že firemní pracovnici, partneři či zákaznici budou mít potřebné aktuální dokumenty či data vždy po ruce ve svém smartphonu či tabletu. Důležité je, že aplikaci s dokumenty mohou využívat i v offline režimu, když právě není k dispozici online připojení.

Řešení je složeno z mobilní a publikační internetové (cloudové) části. Mobilní aplikace poskytuje uživatelům rychlý přístup k dokumentům na mobilních zařízeních a dobrý přehled. Při každém spuštění si obsah synchronizuje do tabletu či telefonu. Mobilní aplikace v současnosti podporuje platformy Android a iOS.

Do cloudové publikační části aplikace TouchPedie jsou umístěny firemní informace, texty dokumentů případně přílohy v různých formátech. Dokumenty, lze třídit a kategorizovat do skupin podle potřeb a jejich využití ve firmě.

Aplikace je rozšířitelná o analytické nástroje. Díky jim je možné vyhodnocovat, jaké dokumenty využívají různé pozice pracovníků nejvíce a které naopak nejméně. To umožní marketingovým týmům zefektivnit přípravu materiálů tak, aby obsahovaly efektivní informace a argumenty.

Kde a jak lze mobilní službu využít

TouchPedia je vysoce škálovatelný a univerzální nástroj, který může sloužit uživatelům z různých oblastí. Uplatnění najde všude tam, kde se pro práci využívají dokumenty a písemnosti, které je třeba různě třídit podle využití. Takže skoro všude… v bankovnictví, pojišťovnictví, farmakologii, zdravotnictví, výrobě, energetice, dopravě, cestovním ruchu, ve velkoobchodu a maloobchodu i v dalších oblastech.

  • Obchodníci pak mohou zákazníkům zajímavě prezentovat přímo z mobilních zařízení prezentace služeb a produktů s aktuálními cenami.
  • Servisní pracovníci mají v terénu k dispozici aktuální katalogy náhradních dílů, které mohou pro svou práci potřebovat.
  • Zaměstnanci mají vždy po ruce aktuální školící materiály pro firemní kurzy a školení.

Řešení je poskytováno jako služba s měsíční platbou za využívaný počet licencí. Pružná obchodní politika dovoluje efektivně pracovat s potřebnými počty licencí včetně zvýhodněných balíčků. Možné je samozřejmě si službu na dva týdny zdarma vyzkoušet.

Petr Moláček

Potřebujete pracovat s aktuálními dokumenty v terénu, mít aktuální data vždy k dispozici na dotek? Využijte služeb Ness Technologies a pořiďte si TouchPedii

09.09.2013

Obliba operačního systému Android mezi uživateli stoupá a stejně tak roste popularita využití vlastních smartphonů a tabletů. Protože je však Android postaven na otevřené platformě a jeho kód je veřejný, je dnes v hledáčku hackerů mnohonásobně více, než ostatní mobilní operační systémy.12425787_xl

Aby telefony a tablety s Androidem nebyly hrozbou pro podniková data, je třeba je řádně zabezpečit a zajistit možnost jejich firemní správy. V podstatě jde o pět základních úkonů, které firmám pomohou k větší bezpečnosti.

1. Nastavení přístupového kódu nebo zámku obrazovky. Toto zabezpečení je klíčové. V případě, že se mobilní zařízení octne v nepovolaných rukou, není možné z něj získat data. Nejnovější verze operačního systému umožňují několik způsobů zadání vstupního hesla. Uživatel si může zvolit zadání kódu či hesla, nakreslení grafického obrazce nebo rozeznání obličeje. Nejspolehlivějším způsobem ale zůstává zadání standardního hesla či kódu, tvořeného minimálně šesti číselnými nebo alfanumerickými znaky.

2. Požadavek na zadání hesla při každém stisknutí vypínače.Ujistěte se, že po stisknutí hlavního vypínače mobilní zařízení vyžaduje zadání kódu či hesla, případně jiný způsob odemknutí obrazovky. Pokud nastavujete dobu pro uzamčení přístroje v nečinnosti, zvolte, aby při startu z režimu spánku bylo vyžadováno heslo. Často lze na zařízeních nastavit určitou prodlevu mezi zhasnutím obrazovky při nečinnosti a jejím následným uzamčením.

3. Využití šifrování paměti. Nezbytnou součástí bezpečnosti je šifrování celého paměťového prostoru mobilního zařízení. Data pak nebudou bez šifrovacího mechanismu přístupná a v případě odcizení se nedají zneužít. V nastavení operačního systému telefonu nebo tabletu možnost šifrování naleznete pod položkou Bezpečnost.

4. Zajištění co nejaktuálnější verze systému. Teprve nejvyšší verze operačního systému Android (nejlépe 4.1 nebo 4.2) poskytuje uspokojivý rozsah možností pro zajištění bezpečnosti dat v telefonech a tabletech. Dodatečné zabezpečení poskytují také doplňky k operačnímu systému Android od jednotlivých výrobců, jako jsou například Samsung Safe či HTC SafeMode.

5. Vypnutí možnosti připojení souborového systému přes USB.Starší zařízení s Androidem lze jednoduše připojit k počítači jako flash disk a získat tak přístup k celému souborovému systému daného zařízení. To je samozřejmě bezpečnostní problém při ztrátě či krádeži. V nejnovější verzi Androidu 4.2 je tato funkčnost ve výchozím nastavení vypnutá.

Důležité je také zabránit instalaci aplikací z neznámých zdrojů, kde hrozí nakažení mobilním malwarem. Možností, jak zvýšit bezpečnost smartphonů a tabletů s Androidem je samozřejmě celá řada. Ale už jen dodržování pěti výše popsaných pravidel povede k zásadnímu zvýšení bezpečnosti mobilních zařízení s operačním systémem od společnosti Google.

Chcete se dozvědět více o efektivní firemní mobilizaci? Prozkoumejte řešení společnosti Ness Technologies, lídra v oblasti mobilních služeb.

Autor Petr Moláček

15.03.2013

Rozvoj telekomunikačních sítí, masové rozšíření chytrých mobilních zařízení a rostoucí výkon informačních a komunikačních technologií doprovázený poklesem cen, vedly v posledním desetiletí k fenoménu, který lze bez nadsázky označit za mobilní revoluci.9611556_xl

Dramaticky mění náš každodenní život, přináší zcela nové možnosti a ovlivňuje způsob našeho fungování v mnoha oborech lidské činnosti. Nejinak tomu je a bude i v oblasti zdravotnictví a sociální péče.

 

Mobilní zařízení jako brána do informačního systému

Lékaři a odborný personál doposud tráví značné množství času doslova vsedě u počítačů při zadávání údajů do informačních sys­témů, přepisování ručně pořízených záznamů a poznámek či vyhledávání infor­mací. Díky mobilním zařízením a jejich online připojení však mohou mít potřebné informace k dispozici kdykoliv a kdekoliv. Snížením nároků na administrativní činnosti může lékař věnovat více času léčbě a péči o zdraví pacientů.

Typické zdravotnické informační systémy dnes běžně obsahují obrovské množství infor­mací a poskytují svým uživatelům řadu funkcí. V každodenní praxi je přitom využí­vána jen malá část informací a funkcí sys­tému. Řadu úkonů rutinní povahy, které v sou­hrnu představují značnou část denní činnosti lékařů, mohou mnohem lépe podpořit jedno­dušší aplikace pro smartphony či tablety. Ty zpřístupňují vybrané funkce zdravotnického informačního systému v přehledném a jedno­duchém rozhraní mobilního zařízení. Na doty­kové obrazovce tabletu či smartphonu má pak lékař k dispozici potřebné informace v podobě, která je pro něj nejvhodnější.

 

Je to bezpečné?

Důležitým předpokladem využití těchto nových technologií je bez­pečnost pacienta a ochrana jeho dat. Kombinací hardwarových a softwarových prostředků na straně samotného mobilního zařízení, aplikace i komunikační sítě dosahujeme bezpečnosti, která je na úrovni zabezpečení „tradič­ních“ informačních systémů. Veš­kerá bezdrátová komunikace a přenosy citlivých dat probíhají prostřednictvím zabezpečených protokolů v šifrované podobě. K autentizaci a autorizaci uživatelů zařízení a jeho aplikací by se měla využívat kombinace několika mechanismů (včetně využití biometrických prvků), které v souhrnu znamenají nejvyšší dosažitelnou míru zabezpečení, daleko přesahující tradiční kombinaci jména a hesla. Mobilní zařízení využívaná ve zdravotnických zařízeních by pak měla být vybavena nástroji pro jejich vzdálenou správu. Je zřejmé, že nasazení těchto technologií musí být doprovázeno odpovídající IT podporou, která umožní zdravotnickému zařízení efektivně a bezpečně řídit nasazení a využití mobilních techno­logií, aniž by to kladlo zvýšené nároky na jejich uživatele.

 

Chcete se dozvědět více o správě mobilních zařízení? Zúčastněte se webináře, pořádaného společností Ness Technologies, lídrem v oblasti mobilních služeb. Registrujte se na Ness Up Webinars!

Autor Tomáš Ammer

04.03.2013