Archiv pro štítek: migrace

Používáte e-mailové řešení MS Exchange a uvažujete o přechodu na Google Apps? Pak jste tu správně…17639897_xl

V předchozím díle jsme si představili jednotlivé fáze projektu migrace, které je dobré dodržet pro snadný a bezproblémový přechod na Google Apps. V této části bychom chtěli podrobněji zodpovědět otázku, jak dlouho trvá migrace účtů z Microsoft Exchange Serveru do Google Apps a jak odhadnout, kolik času si na ni v konkrétních případech vyhradit.

Úvodem je třeba poznamenat, že množství času stráveného vlastní migrací účtů je závislé na celé řadě faktorů. Mezi ty klíčové patří zejména výkon a aktuální zatížení Exchange Serveru, objem migrovaných dat nebo rychlost síťového připojení. Podstatnou roli hraje i výpočetní výkon stanic nebo serverů, na kterých je migrační nástroj Google Apps Migration for Microsoft Exchange (GAMME) nasazen. Limitujícím faktorem je rovněž omezení dané aplikačním rozhraním Google pro migraci, které umožňuje migrovat maximálně jednu zprávu od jednoho uživatele za sekundu.

Jak tedy odhadnout konkrétní dobu migrace v našem případě? Pro jednoduchost předpokládejme, že všechny prvky systému jsou dostatečně rychlé a jediným omezením je právě rychlost migračního rozhraní.

Plánujeme například migraci 100 uživatelských schránek po 2 500 zprávách. Nasadili jsme jednu instanci GAMME, která je nastavena na paralelní zpracování 25 uživatelů. Dobu migrace potom odhadneme následovně: (100 x 2 500) / 25 = 10 000 s = 2,8 h.

Zákazníkům, kteří s námi přechod z Microsoft Exchange Serveru na Google Apps konzultují, proto vždy doporučujeme provést zkušební migraci na menším počtu účtů. Tento test nám – na základě údajů získaných přímo v prostředí zákazníka – umožní kvalifikovaně odhadnout celkovou dobu migrace a podle ní plánovat jednotlivé migrační běhy.

Chcete se dozvědět více o řešení, které zvýší produktivitu ve vaší firmě? Potřebujete snížit náklady na firemní informační technologie a jejich údržbu nebo integrovat Google Apps do vaší infrastruktury? Využijte chytré aplikace jako službu Google Apps nebo Office 365 s podporou Ness Technologies!

Petr Doležal, Senior Consultant, Ness Technologies

27.06.2013

FacebookTwitterGoogle+Sdílet

Používáte e-mailové řešení MS Exchange a uvažujete o přechodu na Google Apps? Pak jste tu správně11315865_xl

Aniž bych vás podezíral z představy, že postačí se rozhlédnout nejdřív doleva, pak doprava a bezpečně přejít, dovolím si trochu popsat jednotlivé fáze projektu migrace, které je dobré dodržet pro snadný a bezproblémový přechod na Google Apps. Délka projektu migrace je individuální a závisí na počtu uživatelů a celkovém objemu migrovaných dat.

Co vám přechod přinese?

 • Snížení nákladů souvisejících s provozem vlastní HW a SW infrastruktury
 • Lepší služby pro interní i externí pracovníky (větší kapacita e-mailových schránek, jednoduché vytváření videokonferencí, přístup z mobilních zařízení…)
 • Přístup k nejnovějšímu SW i bez pravidelné aktualizace
 • Efektivnější služby – lepší poměr „cena/výkon “)

Projekt migrace z MS Exchange na Google Apps je obvykle rozdělen do několika fází:

 • Analýza a návrh
 • Předpilotní provoz
 • Pilotní provoz
 • Přechod na ostrý provoz
 • Postimplementační podpora
 • Školení uživatelů

Analýza a návrh
Předmětem analýzy je stávající prostředí (infrastruktura a konfigurace WAN/LAN, struktura Active Directory, struktura uživatelů, data k migraci, konfigurace koncových zařízení…), kompletní identifikace požadavků uživatele a zpracování detailního projektového plánu. Na základě analýzy je zpracován návrh řešení, tzv. blueprint. Ten popisuje cílový koncept řešení a detailní konfiguraci prostředí v průběhu migrace i při rutinním provozu.

Primárním cílem této fáze je eliminovat zejména tato rizika:

 • Nedostupnost služeb v průběhu migrace
 • Zbytečné vícepráce v průběhu migračního projektu nebo při budoucím rozvoji řešení, způsobené nevhodnou konfigurací
 • Nedodržení stanoveného časového harmonogramu

Předpilotní provoz
Fáze předpilotního provozu je zaměřena na založení domény Google Apps pro zástupce IT, prvotní konfiguraci prostředí (např. síťové prostupy), nasazení a základní ověření funkčnosti migračních nástrojů v prostředí budoucího uživatele.

Pilotní provoz
Fáze pilotního provozu slouží pro testování migrace dat, školení klíčových uživatelů a řešení identifikovaných problémů. Klíčoví uživatelé získají přístup do prostředí Google Apps. Nedílnou součástí pilotního provozu je i tvorba školicích materiálů, které jsou v následujících fází k dispozici všem budoucím uživatelům.
Pilotní provoz končí vyhodnocením a souhlasem se zahájením fáze Přechodu do ostrého provozu.

Přechod na ostrý provoz
Fáze přechodu zahrnuje školení všech uživatelů a ostrou migraci dat. Školení i migrace dat jsou obvykle rozděleny do více etap v závislosti na časových možnostech jednotlivých uživatelů – pracovníků společnosti.

Postimplementační podpora
Fáze postimplementační podpory startuje v momentě zahájení první vlny ostré migrace. To se překrývá s fází Přechodu na ostrý provoz a obvykle končí dva týdny po migraci všech uživatelů. Hlavním cílem této fáze je zajištění zesílené podpory všem uživatelům těsně po migraci do nového prostředí, případně vyřešení otevřených problémů s nižší prioritou, které nebyly uzavřeny před zahájením ostrých migrací.

Školení
Školení je pro úspěšné používání služby a dosažení plánovaných cílů velmi důležité. Školí se většinou klíčoví uživatelé společnosti a ty pak s podporou dokumentace mohou předávat znalosti svým spolupracovníkům. Druhou možností je nechat si vyškolit všechny zaměstnance.

Zvažujete ve firmě nahrazení platformy Microsoft Exchange Server službami Google Apps? Pak byste měli vědět, jaké výhody vám to přinese a jak takovou změnu co nejlépe a bezpečně provést. Zúčastněte se bezplatného webináře, který se koná 19.6. Registrujte se na Ness Up Webinars!

Martin Kunz, Ness Technologies

14.05.2013