Archiv pro rubriku: Cloud computing

Kvalitní zabezpečení citlivých firemních dat se dnes stává pro společnosti jakéhokoliv zaměření či velikosti základní nutností. Mezi tuzemskými zaměstnanci i podniky je ale povědomí o bezpečnostních nástrojích a postupech pořád nízké.

Téměř dvě pětiny (39 procent) zaměstnanců českých malých a středně velkých firem (MSP) si práci, kterou vykonávají mimo pracoviště, zasílají přes soukromý e-mail. Bezpečné nástroje na sdílení dokumentů využívá jen necelá třetina pracovníků (29 procent). Vyplývá to z nové studie Mobilita ve světě malých a středních firem 2015, kterou si nechala zpracovat společnost Microsoft.

Trend v Evropě je přitom přesně opačný: soukromou elektronickou poštu využívá k přenosu firemních dokumentů už jen třetina zaměstnanců a cloudové podnikové nástroje pro sdílení dokumentů mimo kancelář používají dvě pětiny pracovníků.

„Nerozvážné využívání soukromých e-mailů může vážně ohrozit bezpečnost firemních dat a know-how,“ okomentoval Zdeněk Jiříček, ředitel pro technologické standardy a odborník na digitální bezpečnost Microsoft. „Pracovníci si mnohdy vůbec neuvědomují, jak snadno může v takových případech dojít k bezpečnostnímu incidentu. V řadě firem možnost sdílet dokumenty bezpečným způsobem existuje, ale ne vždy jsou zaměstnanci dostatečně proškoleni a vedeni k tomu, aby tyto nástroje správně používali.“

Chování českých zaměstnanců je ve srovnání s okolními státy poměrně rizikové, odráží to ale celkovou kulturu firem. Téměř všichni dotázaní (97 procent) uvedli, že jejich zaměstnavatel ví o využívání soukromé elektronické pošty pro sdílení pracovních dokumentů a informací. Elektronická pošta zasílaná na obvyklé spotřebitelské emailové servery přitom ve velké většině případů prochází internetovou infrastrukturou v otevřeném textu bez jakéhokoli zabezpečení, a pro útočníky je poměrně jednoduché takovýto obsah monitorovat.

Češi navíc často používají pro práci svůj soukromý počítač či tablet (obojí uvedla téměř třetina respondentů, což je výrazně více než evropský průměr). V kombinaci se skutečností, že více než 80 procent českých podniků nemá žádná pravidla pro využívání soukromých zařízení pro práci (takzvaný BYOD – Bring Your Own Device), jde o další faktor, který zvyšuje bezpečnostní riziko týkající se ochrany dat a informací. V celé Evropě přitom oblast BYOD aktivně řídí již 40 procent malých a středních podniků.

Zdroj: Microsoft

O průzkumu

Průzkum probíhal na začátku letošního roku prostřednictvím 5 555 interview s respondenty v 16 evropských zemích mezi firmami do 250 zaměstnanců, včetně.

Čeští zaměstnanci přitom moderní nástroje využívat chtějí – v loňském průzkumu uvedlo 75 procent respondentů vzdálený přístup k dokumentům a nástroje na spolupráci s kolegy jako nejdůležitější nové technologie, které by zvýšily jejich efektivitu.

„Praxe zatím ve srovnání s dalšími evropskými státy zaostává. Třeba cloudová úložiště nebo nástroje pro videokonference a on-line schůzky používá jen necelá polovina lidí oproti evropskému průměru,“ doplnil Ondřej Novodvorský, ředitel pro malé a střední podniky Microsoft.

FacebookTwitterGoogle+Sdílet

Power BI pro Office 365 je od loňského roku dostupný miliardě Office uživatelů. Od zveřejnění předběžného náhledu Power BI pro Office 365 byly průběžně přidávány nové funkce. S dnešní dostupností mohou uživatelé dělat přesnější rozhodnutí díky vyhledávání, analyzování a vizualizaci svých dat v Excelu a jejich sdílení přes Power BI pro Office 365.
Nová verze nabízí uživatelům zcela nové zkušenosti. Power Query v Excelu například umožňuje jednoduché vyhledávání a přístup k datům v rámci firmy či organizace nebo z veřejně dostupných zdrojů. Pokud navíc nahrajete sešity Excelu do Power BI, můžete získat z vašich dat informace ve formě interaktivních diagramů či grafů.
Zákazníci to samozřejmě vítají. Například mediální agentura MediaCom s více než 4600 zaměstnanci využívá Power BI k měření efektivity kampaní svých klientů v reálném čase. Dříve musela agentura používat komplikovaný BI software, kterému ani správci účtů nerozuměli. Nyní mohou s tímto známým nástrojem pracovat lépe všichni jejich zaměstnanci.

Power BI

Power BI


Dashboardy požadované firmou MediaCom, měřící efektivitu kampaní (horní řada) a Excel se službou Power BI pro Office 365 dodán s funkcí Power Views (spodní řada).

Pro mediální agenturu je snadné využívat aplikaci Excel k vyhledávání, slučování a vizualizaci dat z více různých datových sad – včetně tradiční Nielsen TV a digitálních rating údajů, comScore digitálních mediálních ratingů, Kantar pro přehled zákazníků, a data z Twitteru, YouTube, a dalších sociálních zdrojů. Výsledkem je integrace těchto datových zdrojů pomocí funkce Power Query pro Excel do jednoho hodnotícího Power View dashboardu, který rychle zachycuje mnoho aspektů multi-platformní mediální kampaně. Taková kontrola umožňuje agentuře určit efektivnost jednotlivých kampaní a srovnávat je se všemi předchozími.
Jakmile jsou data zachycena ve sjednoceném dashboardu, agentura MediaCom využívá Power BI pro Office 365 ke sdílení tohoto dashboardu – s analýzou stavu v reálném čase – a správcům účtů napříč 89 zeměmi umožňuje vyhledávat údaje v přirozeném jazyce a získat okamžité údaje o kampaních svých klientů ve formě diagramů a grafů. To znamená, že se nyní agentura a její klienti mohou více než na interpretaci dat zaměřit na obchodní strategii, což pomáhá zvýšit jak výkonnost agentury, tak spokojenost u globálních klientů jako je P&G, Dell či Volkswagen.
MediaCom očekává, že sloučením těchto samoobslužných schopností Business Intelligence ve službe Office 365 dokáže dokončit analýzu v řádech dní namísto týdnů. To jim umožní rychlejší a účinnější správu kampaní a zvýší výkonnost, což může přidat hodnotu milionů dolarů na každou kampaň.

Martin Kunz, Ness Technologies

Orgány Evropské Unie v oblasti ochrany dat a osobních údajů potvrdily, že firemní smlouvy Microsoftu v oblasti cloudu splňují vysoké standardy právních předpisů EU o ochraně soukromí. To mimo jiné znamená, že zákazníci Microsoftu mohou využívat jeho služeb k volnému pohybu dat z cloudu v Evropě do zbytku světa.

Dvacet osm Orgánů EU pro ochranu údajů pomocí pracovní skupiny podle článku 29 udělilo tento souhlas prostřednictvím společného dopisu. A Microsoft je první (a doposud jediná) společnost, která tento souhlas dostala. Uznání se vztahuje na firemní cloudové služby společnosti Microsoft – zejména Microsoft Azure, Office 365, Microsoft Dynamics CRM a Windows Intune.

Uznání, že smluvní závazky společnosti Microsoft splňují požadavky doložek EU, ve skutečnosti znamená, že osobní údaje uložené ve firemním cloudu společnosti Microsoft jsou předmětem evropských přísných norem ochrany osobních údajů bez ohledu na to, kde se data nachází. To je zvláště významné s ohledem na to, jak vysokou úroveň v oblasti ochrany dat evropské směrnice požadují.

Zákazníci Microsoftu získají tři klíčové výhody:

1) pokud EU opravdu pozastaví dohodu „Safe Harbor“ se Spojenými státy (k čemuž nedávno vyzval Evropský Parlament), nemusí se firemní zákazníci obávat, že bude využívání cloudových služeb v celosvětovém měřítku přerušeno či omezeno.

2) i kdyby byla dohoda „Safe Harbor“ zachována, pokrývá pouze převody z Evropy do Spojených států. Schválené smluvní závazky naopak umožňují převody celosvětově.

3) Microsoft bude nadále pokračovat ve snaze zajistit jak technickou tak provozní shodu s přísnými smluvními závazky a všichni zákazníci, ať už působí v Evropě či jinde, mají jistotu silné technické ochrany.

Zatímco většina společností mluví o svém odhodlání být v souladu s právními předpisy EU o ochraně soukromí – Microsoft tento závazek zakotvili přímo ve smlouvách a zajistil technicky a právně zákazníkům působícím v Evropě legální přesun dat prostřednictvím jeho služeb.
Od 1. 7. 2014 Microsoft zajistí, aby všichni firemní zákazníci mohli využít této ochrany osobních údajů pomocí standardních smluv. Schválení EU vyžaduje, aby zákazníci přidali krátký standardizovaný dodatek ke svým současným smlouvám.
Předvídat budoucnost je těžké. Přesto můžeme očekávat, že jak státní organizace, tak ostatní zákazníci budou vyžadovat větší transparentnost a kontrolu nad tím, jak jsou chráněna jejich soukromá data a kde jsou uložena. Zákazníci svěří své informace do cloudu jen tehdy, budou-li mít jistotu, že tam budou v bezpečí. Aktuální schválení evropských orgánů pro ochranu údajů je dalším významným krokem k důvěře v cloudové služby Microsoftu.A to je dobrá zpráva nejen pro tuto společnost, ale především pro nás, kdo její cloudové služby využíváme.

Martin Kunz, Ness Technologies

Ať už pracujete s velkým množstvím dat nebo máte na starost váš rodinný rozpočet, určitě nechcete ztrácet čas čekáním při nahrávání souborů nebo opakovanými úpravami, které se vám v dokumentu neuložily kvůli výpadku internetového připojení. S novou verzí Google Tabulek se nejen vyhnete uvedeným problémům, ale můžete získat mnohem více. Tabulky jsou rychlejší, podporují větší velikosti, mají mnoho nových funkcí a fungují i offline.

Větší a rychlejší tabulky
Nové Google Tabulky podporují miliony buněk a odstraňují zastaralé a složité limitace. Rolování, nahrávání a výpočty jsou nyní pohotovější a to i ve složitějších tabulkách a funkcích.

Nové funkce
Novou jedinečnou funkcí Tabulek Google jsou nové filtry, které vám umožní pojmenovávat, ukládat a sdílet různé náhledy na vaše data. To se hodí třeba při spolupráci na dokumentu, protože práce v tabulkách může být rozdělena a probíhat bez vlivu na to, jak tabulku uvidí ostatní uživatelé.

1

Ať už jste začátečník či profík na vzorce a funkce tabulek, provádění a nastavení výpočtů je nyní jednodušší. Nová nápověda a příklady vás provázejí při práci a chyby jsou barevně vyznačeny, takže se dají lehce najít a opravit.

2

Další novinkou, která šetří váš čas, je automatické převádění textu do prázdných sousedních buněk – není tedy potřeba je manuálně slučovat.

3
Ve vylepšeném podmíněném formátování můžete přidávat nová pravidla pro změny barev a stylů buněk na základě vlastních vzorců.

Nemáte připojení k internetu? Pracujte offline s prohlížečem Chrome.
Když chcete pracovat, neměli byste se zatěžovat otázkou, zda máte Wi-Fi připojení. Proto nyní můžete, stejně jako v Google Dokumentech a Prezentacích, upravovat i Tabulky offline. Když se pak připojíte k internetu, vaše úpravy se automaticky synchronizují. Pokud už máte zkušenosti s editací Dokumentů či Prezentací offline, jste připraveni pracovat offline i s Tabulkami. Je to stejně jednoduché. Pokud ne, můžete se řídit návodem pro nastavení offline režimu v prohlížeči Chrome…

Připraveni vyzkoušet?
Zapněte si nové Tabulky zaškrtnutím políčka „Vyzkoušejte nové Tabulky Google“ v Nastavení Google Disku. Od té doby budou všechny vytvořené tabulky fungovat i offline a zahrnovat šikovné nové funkce.

InFact průzkum společnosti Ness potvrdil renesanci tohoto modelu služeb. Ness Technologies, globální poskytovatel komplexních řešení a business služeb v oblasti informačních technologií, zveřejnil už druhou ze série studií v rámci projektu InFact, tentokrát průzkum na téma outsourcing & cloud v českých společnostech. Ten ukázal, že téměř 25 % z nich zvažuje přechod na IT outsourcing s cílem snížit náklady a změnit jejich strukturu. Firmám to umožní věnovat více sil i financí na inovace, rozvoj nových produktů a služeb a tím zvyšovat svou konkurenceschopnost.

Sekundárně se výzkum zaměřil na cloud computing, využití e-mailových platforem v českých společnostech a vývoj v této oblasti. Z výsledků vyplývá, že přes 35 % společností zvažuje do dvou let přechod na cloudovou platformu, přičemž nejmenší zájem je v sektoru veřejné správy a financí. Ve zvažovaných platformách vede Google Apps (přes 47 %), na druhém místě je Office 365 (více než 30 %).

 

Infografika

Na zkušenosti s implementací modelů SaaS nám odpovídal Roman Trnka, Senior Consultant ve společnosti Ness Technologies.14661605_m

CIO Business World: Je možné vysledovat jaký typ firem/korporací je nejaktivnější v pořizování IT služeb prostřednictvím cloudu?

Roman Trnka: Obecně se dá říci, že malé a střední firmy jsou k myšlence cloudu nejvstřícnější. Logicky nejméně vstřícné jsou banky, i když i v bankovním sektoru už existují první průkopníci.

Který z distribučních modelů (SaaS, PaaS, IaaS) je aktuálně nejrozšířenější a který vykazuje největší růst?

Nabídka služeb datacenter je nebývale široká, takže nejrozšířenějším je model IaaS. Největší růst lze očekávat u modelu SaaS, což už se částečně i děje.

Je prvotním cílem firem, využívajících IT služby prostřednictvím cloudu úspora nákladů?

Ano, většinou je úspora nákladů spolu s dalším ekonomickým kritériem, kterým je eliminace investic, prvotním motivem firem.

Existují ve Vaší společnosti kvalifikované odhady, jaké finanční úspory mohou uživatelé cloudových služeb dosáhnout?

To velmi závisí na konkrétní firmě, na výchozích podmínkách a především na míře využití potenciálu cloudu, přičemž poslední parametr je zdaleka nejdůležitější. Pokud firma pouze převede služby do cloudu, uspoří ve střednědobém horizontu sotva 10%. Pokud přizpůsobí i zázemí, IT správu a využije potenciál zvýšení efektivity zaměstnanců prostřednictvím cloudových aplikací (možnost pracovat odkudkoli, spolupráce), pak klidně 50%.

Které hlavní výhody (vedle ekonomické efektivity) oceňují čeští uživatelé IT služeb přes cloud?

Především možnost přestat se o IT starat. Mají spoustu jiné, důležitější práce s vlastním businessem. Ti prozíravější pak vidí velký potenciál ve změně způsobu práce svých zaměstnanců – míra spolupráce a efektivity je obvykle u cloudových aplikací zcela na jiné úrovni.

Zaznamenáváte v posledních měsících výraznější poptávku po mobilních aplikacích pro využívání cloudových služeb?

Zcela jistě zaznamenáváme poptávku po možnosti přístupu do cloudu odkudkoli a z jakéhokoli zařízení, což je jedna z přirozených výhod cloudu. Zda to mají být specializované aplikace nebo optimalizovaný webový přístup přes prohlížeč už tak zřejmé není.

Lze tento zvýšený zájem popsat v procentech, či alespoň odhadnout jak výrazný je to trend v kontextu dalších změn ve Vašem oboru?

Mobilita je výrazným trendem v IT, o tom není diskuze.

Zaznamenali jste případ, kdy se cloudové řešení u nějaké firmy neosvědčilo a nastal návrat ke „klasickému“ řešení?

Ne, takový případ jsme nezaznamenali.

Je rozdíl ve využívání cloudových služeb mezi soukromovými firmami a státními institucemi?

Státní instituce jsou mnohem konzervativnější. Ve státní sféře koluje spousta mýtů, proč nelze cloudové řešení ve státní sféře nasadit. Nejoblíbenějším je, že data státních organizací nesmí překročit hranice ČR. Takové nařízení neexistuje.

Jaké jsou hlavní obavy zákazníků před přechodem na cloudová řešení? Jsou některé z nich oprávněné?

Největším deklarovanou obavou je bezpečnost dat. Jedním dechem však zákazníci uznávají, že tuto problematiku mají  poskytovatelé cloudu dostatečně vyřešenou. Hlavní příčinou obav tak často je nedefinovaná exit strategie, neboli vyřešení scénáře při odchodu z cloudu. Obecně řečeno, pokud je zákazník přirozeně obezřetný, není se čeho obávat. Své peníze také nesvěříte komukoli, nicméně u významnějších bank na trhu je riziko prakticky nulové. S cloudem je to obdobné.

Originál článku

Žádný učitel by nikdy nebyl spokojen se svým výkonem, pokud by zjistil, že zadní lavice ho neslyšely. Ve světě cloudových služeb pro business to vidíme stejným způsobem.11225117_xl

Některé cloudové platformy ale mají jiný přístup. Začínají s výpočtem prostojů, až když je postiženo například alespoň 5 % uživatelů. To může tedy znamenat, že 100 z 2000 zaměstnanců nemá třeba přístup k e-mailu. Byli byste, jako IT odborníci spokojeni se svým výkonem? Odpověď je jasná…

Proto některé služby – jako například Office 365 – při výpočtu prostojů počítají každého poškozeného zákazníka a každou nedostupnou službu. Pojem prostoj odpovídá celkovému počtu minut v měsíci, během kterých je služba nedostupná (vyjma naplánovaných odstávek). Pro služby jako e-mail neexistuje žádný plánovaný prostoj – i při údržbě systému mohou být nadále produktivní ve schránkách aplikace Outlook.

Pokud sháníte přesné informace o prostojích, je třeba počítat i s tím, že například Google při vykazování dostupnosti Gmailu spojuje dohromady dostupnost spotřebitelských a komerčních služeb. (funkce Google+, Hangout a Google Voice nejsou součástí Google Apps pro Business a nejsou zahrnuty ve smlouvě SLA).

Na druhou stranu přístup Microsoftu, který při výpočtu prostojů zahrnuje každou uživatelskou minutu, pomáhá zjistit, zda je výkonnost vašich uživatelů ovlivněna prostojem e-mailu nebo ne.

Zákazníci služby Office 365 vědí, kdo má k jejich datům přístup a za jakým účelem. IT administrátoři mají aktuální přehled o změnách v datovém centru, stejně jako o informacích, týkajících se bezpečnosti, soukromí a auditů. Data zákazníků jsou vždy dostupná ve více záložních datových centrech, podobně jako Google Apps, která jsou rozšířena napříč regiony a optimalizována pro výkon a dostupnost uživatelů. Region vybírá datová centra na základě požadavků zákazníka, což je kromě výkonu také důležité pro zákazníky v oblastech s pravidly o rezidenci dat, například ve státní správě.

Transparentnost vyžaduje neustálou komunikaci. Kromě komunikace prostřednictvím e-mailu a RSS kanálů poskytuje zákazníkům náhled do služby také klíčový mechanismus služby Office 365 – Service Health Dashboard.

Tento ovládací panel je náhledem do „zdraví“ služby ve vaší konkrétní organizaci. Jako zákazník Office 365 získáte detailní náhled do dostupnosti služeb přímo ve vašem businessu. (To je samozřejmě mnohem cennější, než způsob, který sice ukazuje dostupnost služeb, ale celosvětově.) Můžete prohlížet aktuální stav všech svých služeb a jejich komponentů, zobrazit nadcházející plánované údržby a také vidět, kdy budete muset obnovit licence pro předplacení služby Office.

Více než 56 procent evropských rozhodovacích orgánů odhaduje, že cloud bude prioritou v letech 2013 a 2014 a rozpočty cloudu dosáhnou 30 % celkového rozpočtu v IT. Zákazníci chtějí oprávněně vědět, jestli je taková služba spolehlivá. Budou jejich data zabezpečena? Mohou věřit tomu, že bude zachováno soukromí?

Z postojů uživatelů je zřejmé, že to nebude tak, že se jednoho dne vzbudí a začnou všechno dělat v cloudu. Právě naopak. Je to cesta, při které hodnotíte rizika a výhody přijetí cloudových služeb ve svém podnikání. Cloudové služby Office 365 i Google Apps byly navrženy od základů za účelem plnění potřeb vašeho podnikání. Uplatňují dlouholeté zkušenosti spolupráce s firmami a organizacemi, vyspělost v oblasti technologie a vedení infrastruktury.

Martin Kunz, Ness Technologies

Chcete se dozvědět více o řešení, které zvýší produktivitu ve vaší společnosti? Potřebujete snížit náklady na informační technologie a jejich údržbu nebo integrovat Office 365 nebo Google Apps do vaší infrastruktury? Stáhněte si zdarma například záznam webináře na Office365 „Jak změnit způsob práce s Office 365 a ušetřit náklady za IT

23.01.2014

Spamové emaily, phishingové podvody, počítačové viry a červi, ztráta dat z důvodu selhání hardwaru a přírodních katastrof… Pro mnohé organizace jsou rizika spojená s bezpečností informací těžko řešitelná. A bohužel existuje stále mnoho společností, kterým z hlediska bezpečnosti problémy stále bobtnají.

22344463_l

Věděli jste, že vám například cloudové platformy jako Office 365 nebo Google Apps můžou pomoct vyřešit tyto problémy – minimalizovat bezpečnostních rizik a zároveň snížit náklady na IT? Bez ohledu na to, jak velká je vaše firma, nabízejí zabezpečení na úrovni enterprise-grade, které vzniklo po letech zdokonalování technologických postupů.

Co si představujeme pod termínem „zabezpečení“? Tento pojem totiž mnoho společností užívá, v souvislosti s technologiemi, ve velmi obecném slova smyslu. Společnosti jako Google a Microsoft přistupují k ochraně dat komplexně – berou v potaz jak fyzickou, tak logickou vrstvu. Co se týče fyzické vrstvy, investoval například Microsoft několik miliard dolarů do nejmodernějších datových center. Tato zařízení jsou od základů vybudována k ochraně služeb a dat před poškozením, ať z důvodu přírodní katastrofy či neoprávněného přístupu. Jsou využity nejlepší postupy v zabezpečení, včetně nejmodernějšího hardwaru, zabezpečeného přístupu 24 hodin denně, záložních zdrojů energie, a dalších funkcí. Která firma v ČR může říct, že svá data chrání do takové míry?

Co se týče logické vrstvy, poskytují zabezpečené technické postupy pro služby a software. Office 365 například umožňuje zabezpečený přístup napříč všemi platformami a zařízeními, stejně jako prémiové anti-spamové a antivirové technologie, které jsou automaticky aktualizovány a chrání před nejnovějšími hrozbami. Funkce zabezpečení spojené s Office 365 jsou obsaženy automaticky, což osvobozuje organizace od nákladného zavádění a spravování antiviru, anti-spamu, zálohování a řešení případné obnovy dat, což jsou nemalé náklady, na které mnoho firem zapomíná, když vyhodnocuje přínosy cloudových služeb. Nelze porovnávat pouze náklady za licence, ale je potřeba připočítat i všechny bezpečnostní náklady, náklady práce, zdržení práce z důvodu odstávky serverů a podobně.

Mnoho organizací zjistilo, že cloudové platformy mohou poskytnout vyšší standard zabezpečení za nižší náklady, než za jaké je možno provozovat servery ve firemních prostorách. Jako příklad můžeme uvést All Saints’ Ilesworth, rodinně orientovaný kostel v západním Londýně v Anglii. Kostel testoval Office 365 jako způsob zlepšení komunikace s kongregací a lepší spolupráci se svými zaměstnanci a dobrovolníky. Během testování církevní představitelé zjistili, že mohou svá data lépe chránit v cloudu s Office 365, než doposud: „Rozhodně se dostaneme do lepší pozice, protože naše dokumenty budou zabezpečeny v cloudu, což je lepší, než aby byly uloženy v počítači, který může být ztracen či ukraden,“ říká Mo Johnson, správce farnosti. „Jsme klidnější, když víme, že jsou naše osobní a finanční data lépe chráněna.“

Podobně i D & L Representative Payee Services, nezisková organizace zaměřená na sociální služby z Los Angeles věří, že jsou jejich data nyní s Office 365 v cloudu přístupnější a bezpečnější. „Nemusíme ovládat IT management nebo zmatkovat kvůli kombinování různých hostovaných služeb dohromady. Máme všechno v jediném spolehlivém balíku,“ říká Paul Lovette, viceprezident a výkonný ředitel neziskovky. „A pokud počítač selže, naše data jsou stále přístupná v cloudu a chráněná Microsoftem. To je pro nás důležité zejména proto, že pracujeme s citlivými, důvěrnými dokumenty.“ Mnoho takových příkladů samozřejmě najdeme i v České republice.

Nejen, že se přesunutím svého pracovního zatížení do cloudu mnoho společností cítí lépe chráněna, ale snížili se také jejich náklady na IT. Například Big Red Book, Dublin, irský dodavatel účetnického softwaru, odhaduje po implementaci Office 365 úspory 360 dolarů na každého zaměstnance v prvním roce – to je celkem 6.400 dolarů. Tyto úspory vznikly díky tomu, že nebylo nutné pořizovat samostatný server pro Exchange Server ve firemních prostorách pro zkrácení emailových prostojů; žádné licenční a instalační náklady při řešení spamu; eliminace řešení zálohování pošty i nákupu zabezpečených mailových certifikátů.

Martin Kunz, Ness Technologies

Chcete se dozvědět více o řešení a zeptat se na případné dotazy týkající se Office 365 nebo Google Apps, které zvýší produktivitu ve vaší společnosti? Potřebujete snížit náklady na informační technologie? Navštivte například zdarma webinář na Google Apps Jak využít Google Apps naplno a zeptejte se.

05.12.2013

Až donedávna byl mezi kancelářskými balíky přesně daný rozdíl. Pokud jste chtěli balík formou desktopu, vybrali jste si Microsoft Office. Pokud online, byl na výběr buď Google Apps nebo Zoho Docs. Ale co si má firma vybrat dnes?12369624_L

Pro lepší porovnání je postavíme proti sobě, ať je výběr snadnější. Pojďme se proletět v oblacích.

1. Uživatelské rozhraní

Při výběru kancelářského balíku vás zajímá především co nejširší nabídka aplikací s dostatečným množstvím funkcí, vhodných pro vaši potřebu. To však nezmiňujeme počáteční bitvu, kterou svádí každý nový uživatel při seznamování s novým programem či službou. V tomto ohledu bude asi práce v Office 365 přirozenější pro uživatele Office 2013 a 2010 – webové avatary blízce připomínají desktopové verze, včetně zařazení kontroverzního ovládacího prvku Ribbon (pás karet). Fonty, šablony a styly formátování, které jsou v desktopové verzi, najdete i zde. Na rozdíl od Office 365 je vzhled a celkový dojem z Google Apps jednoduchý a zastaralý. Ačkoliv může být sada funkcí v některých ohledech víceméně stejná, v Office 365 je jednodušší danou funkci najít.

2. Požadavky na systém

U Google Apps je váš webový prohlížeč i desktopem, a používáte ho při všech činnostech: email, vytváření dokumentů a spolupráce. Není nutné instalovat žádný další software a můžete prakticky pracovat z jakéhokoliv zařízení s internetovým připojením. Office 365 na druhou stranu vyžaduje instalaci softwarových plug-inů a .NET framework. A pokud chcete využívat offline funkce Office 365, bude samozřejmě také potřeba nainstalovat do desktopu/laptopu Microsoft Office. Je pravda, že Office 365 má už zabudovanou větší škálovatelnost, což přivítají rychle rostoucí firmy, ale v porovnání s požadavky na Google Apps – podporovaný webový prohlížeč – je setup Office 365 trochu složitější.

 

3. Tvorba dokumentů

V Office 365 jsou patrné bohaté zkušenosti Microsoftu s vytvářením kancelářských balíků. Pokročilé formátování dokumentů je zachováno lépe než v Google Apps, a to při přesunu offline dokumentu mezi desktopem a cloudem tam i zpět. Co se týká tabulek, vše co dosud známe (včetně Zoho) bledne při porovnání se schopnostmi a pokročilými funkcemi, které jsou u desktopového balíku pro odbornou práci v Excelu každodenně potřebné. Nicméně, zde bychom museli uznat, že Office 365 má náskok. Pokud používáte ve společnosti velké množství pokročilejších funkcí v Excelu, pak vám Google Apps určitě nebude dostačovat, pokud se změnou kancelářského balíku nebudete investovat i do jiného BI nástroje, než je Excel.

A pro opravdu kvalitní prezentace je PowerPoint v Office 365 opravdu lepší volbou – Google Prezentace jsou funkční, ale chybí jim širší výběr šablon a motivů, které obsahuje sada Office 365.

4. Spolupráce

Spolupráce na dokumentech, neboli schopnost různých členů týmu současně pracovat na určitém dokumentu, je důležitým atributem kancelářského balíku. V balíku Office 365 je to vyřešeno pomocí SharePointu. Na základě našich zkušeností to může fungovat oběma způsoby – i když vám Sharepoint dává výhodu prohlížení historie, kontroly dokumentů či integraci s Microsoft Office v desktopu, řízení všech těchto funkcí se tím stává složitější, zejména pro opravdu malé firmy. Nabídka Google Dokumentů je podobná, ale navíc umožní jednodušeji více lidem on-line pracovat na jednom dokumentu. Zároveň ukáže, kdo zrovna dokument prohlíží nebo upravoval jako poslední, a to vše bez nutnosti vstupu do jiné platformy. Office 365 posledními updaty ale Google Apps dohání.

5. Cena

Office 365 nabízí nepřeberné možnosti při výběru ceny. V základním balíku za čtyři eura měsíčně dostane každý uživatel 25 GB pro ukládání dat na SkyDrive a 50 GB v emailové schránce. Google Apps for Business nabízí dva cenové plány: flexibilní za čtyři eura na uživatele měsíčně nebo platbu předem 40 eur na rok za uživatele. S oběma získáte 30 GB úložného prostoru a 30 GB v emailové schránce.

6. Chat a komunikace

Nástroje Office 365, jako je Lync, integrují s dalšími produkty Microsoft Office a Office 365. To znamená, že uvidíte, pokud je někdo k dispozici pro chat nebo hovor, nebo kdo upravuje váš dokument či prohlíží stejné soubory jako vy. Google nabízí téměř stejné funkce přes integraci s Google Talk, ale aplikace Microsoftu nabízejí větší profesionalitu a snadnou integraci.

7. Podpora

Pokud se podíváme na zákaznickou podporu, tak zjistíme, že v tomto oba systémy značně pokulhávají. Microsoft i Google poskytují systémy jako produkt a svým způsobem si s nimi pak už dělejte, co chcete. Google nabízí pouze podporu v angličtině a je obtížné se dovolat s případnými dotazy. Microsoft také primárně nabízí podporu v angličtině. Doporučujeme určitě využít služeb některého z implementátorů, kteří dokážou řešit případné problémy za vás a hezky česky.

Verdikt

Office 365 i Google Apps/Docs čeká ještě dlouhá cesta, než se shodnou ve většině funkcí s desktopovým balíkem Office. Pro běžného uživatele jsou dostačující oba – i když můžeme říct, že Office 365 nabízí v určitém ohledu více profesionality a podobnosti s balíkem Office, Google Apps zase nabízí dostupnost a snadný přístup.

Zde jsme vypíchli pouze základní výhody obou balíků, ale pokud vás zaujaly, bude nejlepší si oba vyzkoušet a pak se rozhodnout, který je ten pravý pro vás. Můžete využít i různé webináře a podobně. Zároveň doporučujeme využít systémového integrátora, který vám pomůže se základním nastavením obou služeb. Také vám pomůže využít oba balíky naplno při integraci s vaší infrastrukturou, případně i placení v českých korunách. A vím, že například mí kolegové v Nessu také po dohodě se zákazníkem doporučí platformu, která je pro něj a jeho záměry nejvýhodnější.

Martin Kunz, Ness Technologies

26.11.2013

Power BI pro Office 365 je řešení Business Intelligence (BI) v cloudu, které umožňuje zákazníkům snadné získávání poznatků z jejich dat, a také práci v Excelu při analýze a vizualizaci dat jednoduchým způsobem.

9373354_xl

Power BI pro Office 365 pomáhá uživatelům sdílet informace, nalézat odpovědi a zůstat ve spojení se svými daty z jakéhokoliv zařízení.

Ve společnosti Ness Technologies vidíme v Power BI silnou výhodu Office 365 vůči např. konkurenčním nástrojům (např. Google Apps), které z hlediska analýzy dat hodně pokulhávají. Pro společnosti, které stále využívají pro analýzu dat kontingenční tabulky v Excelu – a takových je na českém trhu stále velké množství – je to obrovská výhoda, jelikož mohou tato data dostat do všech svých zařízení.

Množství obchodních dat nadále roste obrovskou rychlostí, a proto je nyní pro úspěšné podnikání zásadní porozumět všem příchozím informacím. Úspěch může být podmíněn nástroji, které firma poskytne svým zaměstnancům pro lepší práci s přívalem množství dat. Lidé si oblíbili Excel pro analyzování dat, a proto byl vytvořen Power BI pro Office 365 přímo na těchto zkušenostech, což z něho dělá ještě výkonnější nástroj. Možná jste se už setkali se schopnostmi Power Pivot a Power View v Excelu, které byly dále rozšířeny.

Power BI pro Office 365 nyní obsahuje:

  • Power Query - který umožňuje zákazníkům snadné vyhledávání a přístup k veřejným a firemním datům v rámci Excelu (dříve známý jako „Data Explorer“)
  • Power Map - nástroj pro vizualizaci 3D dat pro mapování, zkoumání a interakci s geografickými a temporálními daty (dříve známý pod krycím názvem „Geoflow“)
  • Power Pivot - pro tvorbu a úpravu flexibilních datových modelů v rámci Excelu
  • Power View - pro vytváření interaktivních tabulek, grafů a další vizuální reprezentaci dat

Víme, že je nejen důležité mít možnost snadno identifikovat nové poznatky ze svých dat, ale také spolupracovat a umožnit přístup k těmto datům v důvěryhodném prostředí. To je důvod, proč Power BI pro Office 365 rozšiřuje už existující systémy ve firmě, čímž přidává hodnotu už známým službám.

Power BI pro Office 365 nabízí:

  • Power BI sites - vyhrazené BI pracovní prostory pro spolupráci v Office 365 pro sdílení dat a poznatků s kolegy. Power BI sites také udržuje data zákazníků stále aktuální, s připojením a aktualizací dat zpět na datové zdroje ve firemních prostorech.
  • Nové možnosti dotazování v přirozeném jazyce - umožňují zákazníkům klást otázky a dostávat odpovědi. Jednoduše napíšete dotaz do dialogového okna a systém interpretuje a automaticky generuje interaktivní tabulky a grafy na základě dostupných dat.
  • Propojená BI zkušenost - nativní aplikace pro Windows 8, Windows RT a iPad pro přetrvávající spojení se svými dokumenty a daty kdekoliv se nacházíte, stejně jako podpora HTML5 pro používání prohlížeče na jakémkoliv zařízení.

Martin Kunz, Ness Technologies

Chcete se dozvědět více o řešení, které zvýší produktivitu ve vaší společnosti? Potřebujete snížit náklady na informační technologie a jejich údržbu nebo integrovat Office 365 nebo Google Apps do vaší infrastruktury? Navštivte zdarma například webinář na Google Apps „Jak využít Google Apps naplno?

22.11.2013