Archiv pro měsíc: Srpen 2013

Nová služba společnosti Ness Technologies pro malé a střední firmy, které se chtějí zbavit starostí o provoz svých informačních technologií a zařízení

14736908_xl

V souvislosti s poskytováním IT formou služby (ITaaS), se zmiňuje celá řada výhod. Z pohledu malé nebo střední firmy bych však na první místo zařadil přechod z modelu investičních nákladů, tzv. CAPEX, na model provozních nákladů tedy OPEX. Firmy už nemusejí nést zátěž a rizika spojená s investicemi do moderních informačních technologií. Mohou je jednoduše využívat formou služby za pravidelný poplatek, který se odvíjí od jejich skutečného využití a jde tzv. přímo do nákladů. Na rozdíl od velkých korporací si navíc malé a střední firmy zpravidla nemohou dovolit vysoké investice do IT, což má jednoznačně negativní dopad na jejich konkurenceschopnost. Díky konceptu provozu IT formou služby získávají přístup k velmi moderním technologiím, které zvyšují efektivitu jejich podnikání a ve spojení s možnostmi internetu jim současně otevírají nové potenciální trhy.

Bezpečnost dat po přechodu do cloudu

Každá změna představuje určité riziko. Ale rizika obnášejí i stávající řešení provozovaná přímo ve firmách. Příkladem mohou být chybně plánované investice do obnovy, ztráta know-how s odchodem pracovníků, špatná dostupnost atd. Nemluvě o nákladech na udržení některých řešení v provozuschopném stavu. Vzhledem k tomu, že model cloudových služeb na našem trhu ještě není masově rozšířený, jsou obavy o jejich bezpečnost a dostupnost zcela přirozené. Nicméně pokud objektivně srovnáme garantovanou úroveň služeb většiny poskytovatelů s tím, jak dnes vypadá úroveň zabezpečení a dostupnosti IT služeb v průměrné malé a střední firmě, vycházejí z toho cloudová řešení většinou výrazně lépe. Nejlepší radou je vsadit na silného důvěryhodného poskytovatele, který je schopen garantovat požadovanou úroveň služby neboli tzv. service level agreement.

Ness uvádí na trh iT Highway

Služba iT Highway je určena právě malým a středním firmám, které se chtějí z větší části nebo úplně zbavit starostí o provoz svých informačních technologií a zařízení. Ness je na českém trhu vnímán jako jeden z předních systémových integrátorů v segmentu velkých firemních zákazníků. Dnes se snaží promítnout své dlouholeté zkušenosti a know-how firemních procesů do integrované služby iT Highway a nabídnout malým a středním firmám komplexní řešení za zajímavou cenu.

Služby včetně doporučených postupů

Ness se s iT Highway se odlišuje od konkurence přinejmenším ve třech základních rovinách, kterými jsou rozsah služeb, integrace a znalost firemních procesů. IT Highway pokrývá služby od zajištění infrastruktury až po obchodní aplikace, jako je účetnictví, e-shop nebo marketingové kampaně. Zároveň však nechceme nabízet pouhý pronájem izolovaných aplikací. Poskytujeme skutečně komplexní službu, v níž jsou všechny její komponenty spolu integrovány. Snažíme se tak zajistit uživatelům maximální komfort a eliminovat zbytečnou provozní režii. Zákazník iT Highway tak nezískává pouze přístup k moderním informačním technologiím. Nedílnou součástí služby jsou i doporučené postupy a standardizované firemní procesy, které jsou připraveny k okamžitému použití. To řadě zákazníků výrazně usnadní implementaci a mnohdy také zvýší efektivitu jejich obchodních procesů.

Petr Doležal, Ness Technologies

Chcete se dozvědět více o řešení, které zvýší produktivitu ve vaší firmě? Potřebujete snížit náklady na firemní informační technologie a jejich údržbu? Využijte služby iT Highway s podporou Ness Technologies a jejích partnerů!

28.08.2013

FacebookTwitterGoogle+Sdílet

O užitečnosti služeb v cloudu a možnostech pracovat odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení už není třeba hovořit. Jak ale vypadá takový přechod na cloudové služby a jaké jsou nejčastější důvody pro tuto změnu?

14683984_xl

Společným jmenovatelem jsou úspory: nákladů na SW licence a infrastrukturu, za energie, za administraci (upgrade SW, údržba serverů, záplaty)… ale také třeba úspora cestovních nákladů (vzdálená spolupráce). Úspory doprovází také zvýšení produktivity zaměstnanců, vyřešení problémů s antispamovou ochranou či možnost pracovat z domova či na cestách a na vlastním zařízení. Argumentů pro rozhodnutí je tedy dostatek. Přesto je dobré vědět víc…

Začněte s rozmyslem
Spolu s  myšlenkou přechodu do cloudu by si měly společnosti odsouhlasit postup přechodu s dodavatelem, který sladí zavedení cloudu s jejich strategickými firemními cíli a jasně definuje jejich současné a budoucí IT schopnosti. Velmi důležitým bodem při rozhodování o dodavateli cloudových služeb je zjištění informací o garantované dostupnosti jeho služeb, aby se nám nestalo, že bude celá firma několik hodin bez přístupu k firemním datům. Například společnost Google garantuje dostupnost služeb Google Apps – 99,9 %.
Přechod do cloudu je u většiny firem postupný.

Pošta, kalendář, úkoly…
Nejpoužívanější službou, která vede společnosti k přechodu do cloudu je e-mail. 75 % malých a středních firem má dnes už poštu v cloudu. Důvody jsou jasné.

  • Pomocí webového prohlížeče mají přístup ke své poště, kalendáři, úkolům – kdykoliv, kdekoliv a pomocí jakéhokoliv zařízení
  • Jednoduché nastavení a synchronizace pro téměř všechny platformy mobilních zařízení – aktuální data máte na všech požadovaných zařízeních
  • Jednoduché sdílení firemních kalendářů – už na schůzce se zákazníkem můžete naplánovat příští schůzku s ním a dalšími potřebnými lidmi z firmy podle jejich časových možností

Vyberte správného partnera
Pro migraci dat je vhodné si vybrat firmu, která je certifikovaným partnerem společnosti, od které se rozhodnete využívat cloudové služby. Např. certifikovaný partner nejpoužívanějších cloudových služeb Google a Microsoft. Měl by vám nabídnout komplexní integrované řešení postavené nad těmito službami, které bude řešit vše, co potřebujete – workflow, CRM, ERP, atd. služby a aplikace.

Po celé ČR by měl mít síť servisních partnerů, kteří vám s bezproblémovou migrací dat pomohou. Partner s vámi udělá detailní návrh analýzy současného stavu a představí vám návrh řešení migrace dat. Je pouze na vás, která data budete chtít migrovat a která ne. Nemá smysl migrovat data, které už léta nepoužíváte a nebudete je ani v budoucnu potřebovat. Máte tak ideální příležitost ke generálnímu úklidu ve svých datech, stejně tak, jako ho děláte několikrát do roka doma :)

Po úspěšné migraci dat můžete začít používat cloudové služby, které se obejdou bez aktivní podpory IT oddělení. Jednou z výhod cloudu je, že jednotlivé služby může spravovat i laik, bez technických znalostí IT.

(videoukázka)

Martin Kunz, Ness Technologies

Chcete se dozvědět více o řešení, které zvýší produktivitu ve vaší firmě? Potřebujete snížit náklady na firemní informační technologie a jejich údržbu nebo integrovat Google Apps do vaší infrastruktury? Využijte chytré aplikace jako službu Google Apps nebo Office 365 s podporou Ness Technologies!

14.08.2013

Pořízení, provoz a údržba vlastní infrastruktury IT je nákladnou záležitostí nejen pro živnostníky a menší organizace, ale zřídkakdy se vyplatí i středně velkým firmám.

16829246_xl

Na druhou stranu, se organizace a samozřejmě ani úřady neobejdou bez e-mailové komunikace, možnosti vzájemné spolupráce a pochopitelně ani bez běžných kancelářských aplikací, reprezentovaných nejčastěji sadou Microsoft Office.

Řešením, které uleví firemním rozpočtům, je moderní způsob poskytování aplikací a služeb prostřednictvím internetu. Organizace či úřad v tomto případě nakupuje pouze služby, které opravdu potřebuje, a to v množství odpovídajícím aktuálnímu stavu zaměstnanců. To vše, aniž by přitom bylo nutné starat se o infrastrukturu, nutnou pro fungování všech aplikací. V rámci takzvaných cloudových služeb má uživatel k dispozici všechny potřebné funkce a nástroje, za jejichž provoz je odpovědný dodavatel této služby.

Buďte efektivní

Kompletní kancelářskou sadu tohoto typu služeb poskytuje společnost Microsoft v podobě produktu Office 365. Toto řešení je možné po krátké úvodní konfiguraci nasadit pro jednotky, desítky či stovky uživatelů v rámci libovolné organizace. Umožní mít okamžitý a spolehlivý přístup k elektronické poště a dokumentům – bez ohledu na to, kde se její pracovníci právě nacházejí a z jakého mobilního zařízení pracují.

Na rozdíl od budování vlastní infrastruktury IT nepředstavuje nasazení Office 365 pro organizaci žádné počáteční investice nad rámec běžných počítačů s připojením k internetu. Právě naopak – bez licenčních poplatků lze okamžitě získat přístup k nástrojům, o jejichž bezpečný a spolehlivý provoz se jinak musí organizace každodenně starat. Společnost Microsoft přitom ručí nejen za vysokou dostupnost služeb elektronické pošty a kancelářských aplikací, ale také za ukládání a zabezpečení všech uživatelských a firemních dat. Samozřejmostí jsou i pravidelné aktualizace všech aplikací.

S Office 365 získává firma i řadu dalších výhod, které podpoří týmovou spolupráci a vyšší produktivitu práce. Jde především o možnost sdílení kalendářů, kontaktů či dokumentů mezi více uživateli a pak samozřejmě také možnost plnohodnotné práce mimo kancelář – ať už s připojením k internetu či bez něj. Služby Office 365 lze totiž využívat nejen v počítačích či noteboocích, ale rovněž i v mobilních telefonech a tabletech. Ke všem službám lze bezpečně přistupovat prostřednictvím internetového prohlížeče z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Organizace, využívající služby Office 365, může těžit z vysoké flexibility celého řešení, kdy je například vytvoření přístupu pro nového uživatele, včetně zavedení všech nástrojů, které potřebuje ke své práci, záležitostí několika minut. Díky platbě pouze za počet uživatelů služby Office 365 je možné velmi snadno plánovat a řídit náklady na nezbytné IT vybavení pro zaměstnance.

Vyplatí se?

Zkušenosti firem po celém světě ukazují, že se klasický licenční model softwaru pomalu stává překonaným. Firmy chtějí logicky platit pouze za vybavení a služby, které opravdu používají a mít nad těmito náklady plnou kontrolu. Služba Office 365 je právě na tomto modelu založena. Zbývá tedy otázka, zda se vyplatí přejít ze stávajících verzí produktů Microsoft Office ke službě Office 365.

Vedle možnosti využívat nejnovější funkce pro komunikaci a kancelářskou práci všemi zaměstnanci se při takovém uvažování přidává do hry i hledisko technické podpory a bezpečnosti. Už za méně než rok (přesně 8. dubna 2014) ukončí Microsoft technickou podporu stále masivně používaného operačního systému Windows XP a kancelářského balíku Office 2003. To bude znamenat především zastavení vývoje bezpečnostních oprav obou softwarových produktů a tedy i rostoucí riziko napadení firem a ohrožení jejich dat. Mnoho firem tedy čeká zásadní rozhodnutí, zda se kvůli omezení bezpečnostních rizik, vydají cestou nákupu nových licencí, nebo začnou využívat potřebný software formou služby. Zdá se, že trend nahrává stále více druhé variantě.

Martin Dudek, Ness Technologies

Chcete se dozvědět více o řešení, které zvýší produktivitu ve vaší firmě? Potřebujete snížit náklady na firemní informační technologie a jejich údržbu nebo integrovat Office 365 do vaší infrastruktury? Využijte chytré aplikace jako službu Office 365 nebo Google Apps s podporou Ness Technologies!

09.08.2013

Od 8. dubna 2014 nebude Microsoft vydávat bezpečnostní aktualizace pro systém Windows XP a sadu Office 2003.

V případě, že v těchto produktech dojde k objevení bezpečnostní chyby, potenciální útočníci ji budou moci zneužít. Především firmy se tak vystavují značným rizikům, jako je neoprávněný přístup k datům, krádež důvěrných informací nebo počítačová špionáž. Jak tuto situaci řešit?

Microsoft nedávno uvedl na trh nejnovější verzi svého balíku kancelářských aplikací Office 2013 a její cloudovou variantu Office 365 pro firemní sféru. Právě služba Office 365 může být cestou jak bez investice a za velmi příznivou cenu modernizovat software ve firmě.

Office 365

Že je to cesta volená mnoha společnostmi od malých až po velké, jako například RWE nebo Burza cenných papírů, potvrzuje průzkum společnosti Ipsos MORI,  z konce 1. čtvrtletí letošního roku ve 23 evropských zemích. Ukázal totiž, že 75 % českých malých a středních firem už využívá cloudové služby – typicky hlavně pracovní nástroje. To je o celých 30 % nad průměrem západoevropských zemí a o 19 % víc, než v sousedním Slovensku. Vyšší adopci cloudu mezi malými a středními firmami vykázala v Evropě už jen Ukrajina s 85 %. České malé a střední firmy přitom využívají v cloudu hlavně e-mail.

Výhodným poměrem cena/výkon je zajímavý například balíček služeb Office 365 Midsize Business, který je určen pro středně velké firmy. Služba obsahuje Office 365 ProPlus (nejvyšší sadu aplikací až na 5 zařízení PC/MAC) a dále přináší kompletní možnosti firemní komunikace a spolupráce – e-mail, videokonference v HD, firemní intranet, sdílená uložiště dokumentů a firemní sociální síť. Obsahuje zároveň IT nástroje potřebné k udržení kontroly nad IT ve větších organizacích. Cena ročního předplatného je 147,60 EUR (3 690 Kč) za jednoho uživatele.

Office 365 - prezentace

Firmy tak mohou nejen výhodně přejít na novou verzi Office 2013, ale především získat moderní nástroje pro snadnou komunikaci ve firmě i se svými zákazníky. Zajímavé jsou především zabezpečené videokonference v HD, které lze nově také propojit se službou Skype. Tak se dají ušetřit nemalé peníze tím, že nahradí část vašich služebních cest. Zajímavou novinkou v balíčku Office 365 je zabezpečená vnitrofiremní sociální síť, díky které se dají velmi snadno v rámci firmy sdílet důležité informace nebo třeba zapojit zaměstnance do diskuzí nad novými produkty či zákaznickými kampaněmi.

Služba zároveň splňuje všechny bezpečnostní normy EU i náročnou certifikaci ISO 27001. Také datová centra mají vysoké bezpečnostní standardy a navíc jsou data zákazníků duplikována ve dvou datových centrech (pro ČR nejblíže v Irsku a Holandsku).

Office 365 je rozhodně velmi zajímavou možností, jak v oblasti IT nic nevlastnit a přesto pro svůj business všechno mít.

Martin Dudek, Ness Technologies

Chcete se dozvědět více o řešení, které zvýší produktivitu ve vaší firmě? Potřebujete snížit náklady na firemní informační technologie a jejich údržbu nebo integrovat Office 365 do vaší infrastruktury? Využijte chytré aplikace jako službu Office 365 nebo Google Apps s podporou Ness Technologies!

08.08.2013

 

 

S cloudovými službami Office 365 a Google Apps máte možnost zbavit se vlastních serverů zajišťujících e-mailové služby, ukládání dokumentů zefektivnit plánování času, zlepšit interní komunikaci a týmovou spolupráci.

13974235_xl

Odpadnou vám tak náklady spojené s nákupem serverů, upgradem SW, nákupem antispamového a malware SW, údržbou infrastruktury. S růstem počtu zaměstnanců již nebudete muset řešit rozšíření stávající infrastruktury, jednoduše přidáte dle potřeby nové zaměstnance a máte po starostech. To stejné platí i v případě redukce počtu zaměstnanců ve firmě.

Co mají společného
Odpověď je jednoduchá: e-mail, kalendáře, sdílení informací i dokumentů a zefektivnění týmové spolupráce. U Google Apps je velikost e-mailové schránky – 30 GB/uživatel, u Office 365 má každý uživatel k dispozici 25 GB volného prostoru. Obě služby nabízejí možnost zasílání rychlých zpráv a videochat. Samozřejmostí je možnost využívat kalendář pro jednodušší organizaci času mezi zaměstnanci. Kalendář je možné využít i pro plánování zdrojů (aut, zasedacích místností, projektorů…).

Co se týká úložného prostoru pro soubory a dokumenty, tak u Google Apps má každý uživatel k dispozici 5 GB volného prostoru a u Office 365 pak 7 GB. Tento prostor si samozřejmě v případě potřeby můžete za poplatek rozšiřovat.

Pro efektivní spolupráci v týmu se neobejdete bez možnosti sdílet a upravovat dokumenty. Obě služby umožňují jednoduché sdílení, hromadnou úpravu dokumentů, tabulek a prezentací, což značně zvyšuje efektivitu týmové práce. Už si nemusíte mezi sebou „ping-pongovat“ desítky mailů, abyste se dostali k finální verzi textového dokumentu, tabulky či prezentace. Aktuální verzi dokumentu tak máte k dispozici ve svém notebooku, tabletu nebo mobilním telefonu. Dalším nástrojem pro zefektivnění týmové spolupráce jsou interní/týmové weby, kde můžete shromažďovat veškeré potřebné informace, dokumenty, sdílené týmové kalendáře, plány, úkoly, atd. Díky jednoduchému nastavování přístupových práv mohou být weby přístupné všem zaměstnancům společnosti nebo jen vybranému týmu. Množství týmových webů není u služby Google Apps nijak omezeno. Jednotlivé služby jsou vzájemně propojené, takže když uděláte jakoukoliv změnu ve zdrojovém souboru, automaticky se promítne na váš týmový web.

Porovnání nejpoužívanějších cloudových služeb na českém trhu

Google Apps

+

-

Nezávislost klienta na platformě Nejsou plně kompatibilní s Office dokumenty
Bez starostí s nastavováním a správou místních počítačů Omezená možnost editace offline dokumentů (v současné době je možná editace pouze textových dokumentů, ostatní typy dokumentů lze otevřít v offline režimu pouze pro prohlížení.
Menší nároky na HW vybavení Nevyhovující použití Google Sites pro firemní webovou prezentaci
Jednoduché vyhledávání napříč všemi uloženými dokumenty, obrázky, atd. Absence kontingenčních tabulek a pokročilých funkcí v tabulkovém procesoru
Možnost zobrazení jakéhokoliv formátu (Photoshop, Autocad, InDesign, atd.) aniž byste museli mít aplikaci nainstalovanou na svém počítači Menší počet servisních partnerů
Jednoduché a intuitivní ovládání všech funkcí a aplikací
Vzájemné provázání jednotlivých aplikací
Stejná cena služeb za poslední čtyři roky

Office 365

+

-

Není potřeba si zvykat na jiný kancelářský SW Vyšší nároky na HW vybavení
Všechny dokumenty Office lze upravovat na webu, v PC
i v telefonu bez konverzí formátu a s věrným zobrazením
Vyšší cena služeb
Integrace aplikací do dalších používaných systémů Velké množství plánů a složitá orientace mezi nimi
Možnost využití pokročilých funkcí Office dokumentů (kontingenční tabulky, makra, Word a PowerPoint -pokročilé funkce) Zatím nejdou migrovat data mezi jednotlivými plány
Možnost vytvoření profesionální webové prezentace bez dalších poplatků za hosting Pro možnost využívání pokročilých funkcí Office, musíte mít nainstalovaného „tlustého klienta“ na svém zařízení
Robustní řešení, které uspokojí i velmi náročné uživatele
Nástroje Business Intelligence pro sběr a analýzu potřebných dat

Martin Kunz, Ness Technologies

Chcete se dozvědět více o řešení, které zvýší produktivitu ve vaší firmě? Potřebujete snížit náklady na firemní informační technologie a jejich údržbu nebo integrovat Office 365 do vaší infrastruktury? Využijte chytré aplikace jako službu Office 365 nebo Google Apps s podporou Ness Technologies!

05.08.2013