Archiv pro měsíc: Červen 2013

Používáte e-mailové řešení MS Exchange a uvažujete o přechodu na Google Apps? Pak jste tu správně…17639897_xl

V předchozím díle jsme si představili jednotlivé fáze projektu migrace, které je dobré dodržet pro snadný a bezproblémový přechod na Google Apps. V této části bychom chtěli podrobněji zodpovědět otázku, jak dlouho trvá migrace účtů z Microsoft Exchange Serveru do Google Apps a jak odhadnout, kolik času si na ni v konkrétních případech vyhradit.

Úvodem je třeba poznamenat, že množství času stráveného vlastní migrací účtů je závislé na celé řadě faktorů. Mezi ty klíčové patří zejména výkon a aktuální zatížení Exchange Serveru, objem migrovaných dat nebo rychlost síťového připojení. Podstatnou roli hraje i výpočetní výkon stanic nebo serverů, na kterých je migrační nástroj Google Apps Migration for Microsoft Exchange (GAMME) nasazen. Limitujícím faktorem je rovněž omezení dané aplikačním rozhraním Google pro migraci, které umožňuje migrovat maximálně jednu zprávu od jednoho uživatele za sekundu.

Jak tedy odhadnout konkrétní dobu migrace v našem případě? Pro jednoduchost předpokládejme, že všechny prvky systému jsou dostatečně rychlé a jediným omezením je právě rychlost migračního rozhraní.

Plánujeme například migraci 100 uživatelských schránek po 2 500 zprávách. Nasadili jsme jednu instanci GAMME, která je nastavena na paralelní zpracování 25 uživatelů. Dobu migrace potom odhadneme následovně: (100 x 2 500) / 25 = 10 000 s = 2,8 h.

Zákazníkům, kteří s námi přechod z Microsoft Exchange Serveru na Google Apps konzultují, proto vždy doporučujeme provést zkušební migraci na menším počtu účtů. Tento test nám – na základě údajů získaných přímo v prostředí zákazníka – umožní kvalifikovaně odhadnout celkovou dobu migrace a podle ní plánovat jednotlivé migrační běhy.

Chcete se dozvědět více o řešení, které zvýší produktivitu ve vaší firmě? Potřebujete snížit náklady na firemní informační technologie a jejich údržbu nebo integrovat Google Apps do vaší infrastruktury? Využijte chytré aplikace jako službu Google Apps nebo Office 365 s podporou Ness Technologies!

Petr Doležal, Senior Consultant, Ness Technologies

27.06.2013

FacebookTwitterGoogle+Sdílet

Sada nástrojů Google Apps je řešením, mezi jehož hlavní přednosti patří mimo jiné i velmi široké možnosti propojení s ostatními systémy. Proto je dobré vědět, jak tohoto potenciálu naplno využít.18386858_xl

Při jednání se zákazníky se často setkávám s dotazem, zda a případně jakým způsobem lze propojit Google Apps s jejich stávajícími firemními systémy. Široké možnosti integrace jsou přitom jednou z klíčových výhod sady nástrojů Google Apps a umožňují využít i další specifické funkce.

Z konkrétních možností je dobré na úvod zmínit především sadu aplikačních rozhraní pro jednotlivé služby, tzv. Google API. Toto rozhraní pro programování aplikací umožňuje manipulaci s daty uloženými v Google cloudu, ke kterým má oprávněný uživatel přístup. Kromě toho lze díky tomuto rozhraní současně zajistit propojení firemního systému s funkcemi uživateli nejčastěji využívanými, jako jsou například Google překladač nebo mapy. Přístup k jednotlivým rozhraním je řízen prostřednictvím otevřeného autorizačního standardu OAuth.

Programátorům je rovněž k dispozici Google Web Toolkit, což je sada nástrojů a knihoven pro vývoj aplikací, využívajících Google API. S jeho pomocí lze ke službám Google Apps snadno připojit prakticky libovolné moderní aplikace, ať už třeba webové nebo pro mobilní zařízení.

Mimo aplikační rozhraní je v nabídce Google i tzv. Google Cloud Platform, což je plnohodnotná aplikační platforma typu PaaS, která umožňuje vývoj a provoz aplikací v cloudu. Mezi její výhody patří zejména automatické škálování potřebného výpočetního výkonu či rychlé zpracování obrovského množství dat.

Klíčovou předností jsou i široké možnosti integrace, spočívající zejména ve volání webových služeb aplikací třetích stran, bez ohledu na to, zda se jedná o přenosy či služby typu REST (Representational State Transfer) nebo SOAP (Simple Object Access Protocol). Lze tak snadno vyvinout novou aplikaci, která bude provozována na platformě Google a bude komunikovat jak s vašimi stávajícími systémy, tak s jednotlivými službami Google.

S integrací úzce souvisí téma autentizace uživatelů. Prostřednictvím otevřených standardů typu OpenID nebo SAML v2 lze implementovat jednotné přihlášení napříč různými webovými aplikacemi, což výrazně usnadňuje jejich používání.

Programátorům a IT specialistům, které toto téma zajímá, bych doporučil stránku http://developers.google.com, kde najdou detailní informace.

Chcete se dozvědět více o řešení, které zvýší produktivitu ve vaší firmě? Potřebujete snížit náklady na firemní informační technologie a jejich údržbu nebo integrovat Google Apps do vaší infrastruktury? Využijte chytré aplikace jako službu Google Apps nebo Office 365 s podporou Ness Technologies!

Petr Doležal, Senior Consultant, Ness Technologies

24.06.2013

Při přípravě správné mobilní strategie je třeba dbát na rovnovážný rozvoj všech oblastí a vzájemnou návaznost a propojení. Jak konkrétně při rozvoji firemní mobility postupovat?9959524_xl

Mobilizace firemních informačních systémů

Rozvoj firemní mobility se dnes týká firem doslova ve všech oblastech. Od energetiky, výroby, stavebnictví, dopravy, finančnictví až například po zdravotnictví. Firmy si od toho vedle marketingového předvedení moderního přístupu také slibují například také konkrétní zlepšení plánování a lepší využití výrobních, personálních nebo materiálních kapacit. A oprávněně. Mobilní informační systémy jim mohou přinést nejen to, ale dále například snížení administrativy a zvýšení obchodního potenciálu. A to rozhodně stojí za úvahu.

Při přípravě správné mobilní strategie firem je třeba dbát na rovnovážný rozvoj všech oblastí firmy a vzájemnou návaznost a propojení. Jak tedy konkrétně při rozvoji firemní mobility postupovat? K prvním krokům může patřit mobilizace firemních aktivit a mobilní přístup k firemním informačním zdrojům. To v praxi znamená, že zaměstnanci budou moct přistupovat prostřednictvím mobilních aplikací v tabletu, phabletu či smartphonu k firemním informačním systémům. Přestanou tak být svázání se svým stolem nebo pracovištěm a budou mít možnost plnohodnotně pracovat opravdu odkudkoliv a využívat přitom firemní informace.

Druhým krokem může být mobilní podpora rozhodování. Managementu firem umožní rychleji reagovat jak na standardní, tak i krizové stavy jejich businessu. Obchodníci se budou moci lépe rozhodnout nad aktuální strategií pro zákazníky. Marketérům pomůže zkrátit inovativní cyklus vývoje nového produktu a jeho uvedení na trh. A to je jen několik příkladů.

Jako třetí krok může následovat mobilizace obchodních činností a vůbec celého přístupu k podnikání a k provozu firmy. To firmě pomůže v konečném důsledku snížit náklady za služby, na tisk, zlepšit profitabilitu a zvýšit bezpečnost dat a uživatelů.

To vše by mělo být v souladu s připravenou firemní mobilní strategií, která na jedné straně definuje pravidla vývoje, nasazení a správy firemních mobilních aplikací. Na druhé straně pak pravidla o využívání firemních i privátních mobilních zařízení (BYOD) či požadavky na mobilní bezpečnost dat uložených v mobilních zařízeních.

Efektivní nástroje, potřebné pro zvládnutí úspěšné mobilizace, poskytuje také SAP, který je ve velké řadě firem klíčovou informační platformou. SAP pod označením SAP Mobile Platform nabízí dva produkty – Syclo a SUP (Sybase Unwired Platform). Díky těmto technologiím je možný koncepční vývoj mobilních aplikací a jejich integrace s firemními systémy ERP, CRM nebo EAM. K dispozici je také široká řada už připravených mobilních aplikací, které poskytují „mobilizaci“ vybraných agend a procesů. Díky tomu není nutný vývoj vlastních aplikací a navíc je zaručen jejich generický rozvoj.

Na pracovníky, kteří se firemní mobilizací budou zabývat, čeká tedy řada dlouhodobých strategických úkonů. Například…

  • Návrh a přípravu SAP mobilního řešení vytipovaných firemních procesů pro zákazníky či zaměstnance
  • Návrh, vývoj a inovaci mobilních aplikací pro podporované firemní mobilní platformy
  • Zajištění integrace a spolehlivé synchronizace mobilních dat mezi aplikacemi a firemními systémy
  • Výběr a zprovoznění nástrojů pro správu firemních aplikací – firemní aplikační shopy, které zajistí distribuci, updaty nebo mazání aplikací v mobilních zařízeních uživatelů

Firma, která se mobilizace v tomto rozsahu úspěšně zhostí, bude těžit z  jejích jednoznačných přínosů. Běžně se pak budeme setkávat s obchodníky, kteří vyřizují objednávky přímo u zákazníků, s lékaři v nemocnici, pracujícími s aktuálními údaji přímo u pacientova lůžka, se servisními pracovníky objednávajícími potřebné náhradní díly přímo z místa zásahu či s manažery majícími aktuální informace o výkonnosti firmy vždy k dispozici, ať jsou kdekoliv.

Také společnost Ness poskytuje svým zákazníkům pro rozvoj firemní mobilní strategie ověřené a vysoce oceňované nástroje SAP. Nabízí plné portfolio mobilních řešení pro úplnou mobilizaci firem. A protože každá aplikace je pečlivě připravena, jednoduše integrovatelná a její instalace je jednoduše škálovatelná, je její nasazení výhodné ve firmách, kde se business rozrůstá.

Příště se budeme věnovat vývoji a správě firemních mobilních aplikací.

Petr Moláček, Ness Technologies

17.06.2013